Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

MAGAZINES

Magazine is one of the major mass media. Magazine is a collection of articles and stories. Usually magazines also contain illustrations.

The earliest magazines developed from newspapers and booksellers catalogs. Such catalogs first appeared during the 1600' sin France. In the 1700's pamphlets published at regular intervals appeared in England and America. They were literary publications. One of the first British magazines «The Gentleman's Magazine» was published from 1731 to 1914. The first American magazine was called the «American Magazine», or «A Monthly View».

Magazines provide information on a wide range of topics such as business, culture, hobbies, medicine, religion, science, and sports. Some magazines entertain their readers with fiction, poetry, photography or articles about TV, or movie stars.

Magazines are designed to be kept for a longer time in comparison to newspapers and that is why they are printed on better paper and have covers. Magazines, unlike newspapers, do not focus on daily, rapidly changing events.

There are specialized magazines intended for special business, industrial and professional groups, and consumer magazines intended for general public. There are several kinds of consumer magazines.

Children's magazines contain stories, jokes, articles on subjects especially interesting for children and instructions for making games or useful items.

Hobby magazines are intended for collectors of coins, stamps, and other items; people interested in certain sports or games; photography enthusiasts.

Intellectual magazines provide analysis of current cultural and political events. Many of them publish fiction and poetry as well.

Men's magazines focus on such topics as adventure, entertainment, men's fashion and sports.

Women's magazines deal with child-raising, fashion trends, romance. They offer ideas on cooking and home decorating. Many of the monthlies with big circulations are women's magazines.


QUESTIONS

1.    What did magazines develop from?

2.    What is the name of the first US magazine?

3.    What kinds of information do magazines provide?

4.    What is the difference in contents between a magazine and a newspaper?

5.    What kind of magazines are there?

6.    What do they deal with?


VOCABULARY

magazine — журнал

mass media — засоби масової інформації

article — стаття

story — розповідь

pamphlet — брошура

publication — видання

topic — тема

to entertain — розважати

fiction — художній твір

poetry — поезія

cover — обкладинка

to focus — зосереджуватися

rapidly — швидко

to be intended — призначатися

consumer magazines — масові журнали

collector — колекціонер

coin — монета

stamp — поштова марка

photography enthusiast — фотолюбитель

current — поточний

event — подія

adventure — пригода

fashion — мода

child-raising — виховання дітей

fashion trends — тенденції в моді

monthly — щомісячне видання

circulation — тираж


ЖУРНАЛИ


Журнал є одним з найважливіших засобів масової інформації. Журнал — це збірник статей, розповідей. У більшості випадків журнали містять також ілюстрації.

Найперші журнали виникли з газет і каталогів книгопродавців. Такі каталоги вперше з'явилися у XVII столітті у Франції. У XVIII столітті в Англії й Америці з'явилися брошури, які видавалися регулярно. Це були літературні видання. Один із перших британських журналів «The Gentleman's Magazine» видавався з 1731 до 1914 pp. Перший американський журнал називався «American Magazine», або «А Monthly View».

Журнали надають інформацію з широкого спектру питань, таких як бізнес, культура, хобі, медицина, релігія, наука і спорт. Деякі журнали розважають своїх читачів художніми творами, поезією, фотографіями чи статтями про кіно- і телезірок.

Журнали призначені для більш тривалого зберігання порівняно з газетами, тому вони друкуються на кращому папері та мають обкладинку. Журнали, на відміну від газет, не зосереджуються на одноденних подіях, які швидко змінюються.

Існують спеціалізовані журнали, призначені для фахівців у сфері бізнесу, промисловості й медицини, і масові журнали, призначені для широкої публіки. Є кілька видів масових журналів.

Дитячі журнали містять розповіді, жарти, статті на теми, особливо цікаві для дітей, і вказівки про те, як зробити гру або яку-небудь корисну річ.

Журнали зі сфери захоплень призначені для колекціонерів монет, марок і т. ін., для людей, що цікавляться певними видами спорту або іграми, для фотографів-любителів.

Суспільно-політичні журнали пропонують аналіз сучасних культурних і політичних подій. Багато які з них публікують також художню прозу й поезію.

Чоловічі журнали зосереджуються на таких темах, як пригоди, розваги, чоловіча мода і спорт.

Жіночі журнали висвітлюють виховання дітей, тенденції моди, подають романтичну літературу. Вони пропонують поради щодо приготування їжі та моделювання домашнього інтер'єру. Більшість щотижневиків з великими тиражами — це,жіночі журнали.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити