Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

LIBRARIES

Libraries play an important part in the cultural development of a country. People have a desire to learn, they seek knowledge. Books satisfy this desire.

Books should not be read only for pleasure. Reading books helps us in our education. We can find all kinds of books in the libraries: novels, biographies, fiction, short stories, books on travelling, technical books, magazines, books for children and so on. In some libraries we can find books in many foreign languages.

When a reader comes to a library for the first time he fills in his library card and the librarian helps him to choose something to read. The reader is allowed to borrow books for a certain number of days. The catalogues help the reader to find the books he needs. We should be careful with the books and not damage them in any way. We should not make notes in library books or dog's-ear the pages. Reading rooms are open to all who wish to work there. Besides books we can get periodicals, newspaper files and magazines to read there. Readers come to reading rooms to study and prepare material for their reports or for their scientific work.

QUESTIONS

1.    What satisfies people's desire to learn?

2.    Where can we find all kinds of books?

3.    What does a reader do when he comes to a library for the first time?

4.    What helps the reader to find the books he needs?

5.    What can we do in reading rooms?


VOCABULARY

to satisfy — задовольняти

education — освіта

novel — роман

to damage — псувати, руйнувати


БІБЛІОТЕКИ


Бібліотеки відіграють важливу роль у культурному розвитку країни. Люди хочуть учитися, вони прагнуть знань. Книги задовольняють їхні потреби.

Книги не можна читати тільки для задоволення. Читання книг допомагає в нашій освіті. У бібліотеках ми можемо знайти всі види книг: романи, біографічні книги, художні книги, розповіді, книги про подорожі, технічну літературу, книги для дітей та інші. У деяких бібліотеках є книги на багатьох іноземних мовах.

Коли читач уперше приходить до бібліотеки, він заповнює свій читацький формуляр, і бібліотекар допомагає йому вибрати що-небудь почитати. Читачеві дозволяють узяти книги на певну кількість днів. Знайти потрібну книгу допомагають каталоги.

Ми повинні дбайливо ставитися до книг і не рвати їх. Не треба робити позначки в бібліотечних книгах або засмальцьовувати сторінки. Читальні зали відкриті для всіх, хто хоче там працювати. Крім книг, ми можемо читати тут періодику — підшивки газет і журналів. Читачі приходять у читальні зали, щоб займатися, готувати матеріал для доповідей або наукової праці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити