Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

CAMBRIDGE (1)


Cambridge is one of the best known towns in the world and it can be found on most tourists’ lists of places to visit. Cambridge is famous for its university, which started during the 13th century and grew steadily, until today there are more than twenty colleges. The oldest one is Peterhouse, which was founded in 1284. And the most recent is Robinson College, which was opened in 1977. But the most famous is King’s College, because of its magnificent chapel. Its choir of boys and undergraduates is well known all over the world. The Universities were only for men until 19th century when the first women’s college was opened. Later the doors of colleges were opened to both men and women. Nowadays almost all the colleges are mixed.

To the north of Cambridge is the Cambridge Science Park, the modern face of the University. This park has developed in response to the need of universities to increase their contact with high technology industry. It is now home to more than sixty companies and research institutes. The whole area is in fact very attractively designed, with a lot of space between each building. The planners thought that it was important for people to have a pleasant, park like environment in which to work.

Every year thousands of students come to Cambridge from overseas to study English.


QUESTIONS

1. What is Cambridge famous for?

2. What is the oldest college in Cambridge?

3. The most famous is King’s College, isn’t it?

4. What can you tell about Cambridge Science Park?

5. Are there many companies and research institutes that Park?


VOCABULARY

chapel — каплиця

choir — xop

response — відповідь, відгук

to increase — збільшувати


КЕМБРИДЖ (1)


Кембридж — одне з найвідоміших міст світу, він позначений на більшості туристичних карт. Кембридж відомий завдяки університетові, що був відкритий у XIII столітті й зайняв міцні позиції, сьогодні тут більше 20 коледжів. Найдавніший — Пітерхаус, що був заснований у 1284 р. А наймолодший за часом заснування — Робінзон-коледж, який відкрився у 1977 р. Але найвідоміший — Кінгс-колледж, завдяки своїй чудесній капелі. Його хор хлопчиків і студентів останнього курсу відомий усьому світові. До XIX століття університети були тільки для чоловіків, потім відкрився перший жіночий коледж. Пізніше двері коледжів відкрилися як для чоловіків, так і для жінок. Сьогодні майже всі коледжі змішані.

На північ від Кембриджа знаходиться Кембриджський науковий парк — сучасне втілення ідей університету. Парк виник у відповідь на необхідність налагодити контакт університету із промисловістю високих технологій. Тепер у цьому будинку більше ніж 60 компаній і дослідницьких інститутів. Уся площа парку прекрасно спланована, із великим простором між будинками. Дизайнери подбали про те, щоб люди працювали в приємній, схожій на парк, обстановці.

Щорічно тисячі студентів з усього світу приїжджають у Кембридж вивчати англійську.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити