Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

THE SOLAR EMPIRE

The Solar system is the place where we live. It contains the central star, which is called the Sun, nine planets with their own satellites, many comets, billions meteorites and thousands asteroids.

The closest planet to the Sun is Mercury. Mercury is hard to see from the Earth because it is so small and so close to the sun. At certain times of the year, it can be seen just after sunset or before sunrise. The rest of the time it is lost in the sun's glare. Mean distance from the Sun is 58,000,000 km. Mercury's diameter is 4880 km. The surface temperature of Mercury can rise up to 800 F during the day and can fall up to -360 F during the night. Because of such difference in day and night temperatures there is no atmosphere. It is the Bible Hell. The year on Mercury lasts 88 days.

The second planet from the Sun is Venus. Venus, the brightest object in the sky except for the Sun and the Moon, is often visible for several hours just after sunset or before sunrise. The entire planet is covered by thick clouds. The planet is dead because of huge greenhouse effect. The temperature under clouds can rise up to 900 F. There is no day and night because of thick clouds, covering Venus's sky. Venus' diameter is 12 100 km. The year on Venus lasts 226 days. Both Venus and Mercury have no satellites.

Our planet is the third planet from the Sun. Its diameter is 12,760 km. Mean distance from the Sun is 150 millions of kilometres. The only natural satellite, orbiting the Earth is the Moon.

The Moon is the closest astronomical body to the Earth and we know more about it than about any other object in the heavens. Many surface features are visible to the unaided eye on the Moon, and a pair of binoculars reveals a great amount of detail. A small telescope shows vast seas of lava, large mountain ranges and hundreds of craters of all sizes. Mean distance from the Earth to the Moon is 384,400 km. The surface temperature of Moon can rise up to 248 F during the day and can fall up to -274 F during the night. The Moon's diameter is 3476 km. Its mass is about 85 times smaller that the Earth mass.

Mars is the fourth planet from the Sun. It is about twice smaller than the Earth. Its diameter is 6,800 km. The year on Mars lasts 686 days. Mars appears reddish in our sky, even to the naked eye. This is caused by the rich content of rust (iron oxide) in the top soil. Mars has two small moons: Phobos and Deimos. Mean distance from the Sun is 228,000,000 km. Its surface temperature varies from 72 F to 271 F.

The fifth planet from the Sun is Jupiter. Jupiter is the Solar System's largest planet. Its composition is more like a star than a planet. Jupiter's diameter is 143,800 km. The Jupiter year is 11 years, 321 days long. Mean distance from the Sun is 778,000,000 km. Jupiter belongs to outer giant planets of the Solar System, Jupiter has 39 moons.

The sixth planet from the Sun is Saturn. Mean distance from the Sun is about one billion and a half kilometres. Its beauty in even small telescopes is breathtaking. This planet has rings. The rings consist of billions of particles, ranging from a few centimetres to a few meters in diameter. The sixth planet has about 30 moons.

Uranus is the seventh planet from the Sun. The planet has a system of at least nine rings. Both Uranus and Saturn belong to giant planets. Uranus year is 84.01 years long, because the mean distance from the Sun is 2,870,000,000 km. Uranus has 21 satellites.

Neptune is the eighth planet from the Sun. It is the last giant planet of the Solar System. It is similar in size and composition to Uranus. The year on Neptune lasts about 165 years, because the average distance from the Sun is 5 billions and a half kilometres. Neptune has 14 satellites.

Pluto is the farthest planet from the Sun. The mean distance from the Sun is nearly 6 billion kilometres. Pluto is smaller than the Moon. It is the only planet that has not been visited by a spacecraft. It has the only one known moon Charon.


QUESTIONS

1.    How many planets are there in the Solar System?

2.    What is the closest planet to the Sun?

3.    How long does Mercury's year last?

4.    What is the second planet from the Sun?

5.    How long does Venus' year last?

6.    How many satellites have Venus and Mercury?

7.    What is the closest astronomical body to the Earth?

8.    What is the fourth planet from the Sun?

9.    Why does Mars appear reddish in our sky?

10.  How long does Mars' year last?

11.  What are outer giant planets of the Solar System?

12.  What is the farthest planet from the Sun?

13.  What planets of the Solar System have rings?

14.  What is the Solar System's largest planet?


VOCABULARY

contain — містити в собі, включати, мати у своєму складі

satellite — астрон. сателіт, супутник

asteroid — астрон. астероїд; мала планета

Mercury — астрон. планета Меркурій

hard — важко

sunset — захід сонця

sunrise — схід сокця

glare — блиск, сяйво

to rise (past rose, p.p. risen) — підніматися (про температуру)

to fall (past fell, p.p. fallen) — знижуватися (про температуру)

to last — тривати

Venus — астрон. планета Венера

bright — яскравий

the Moon — Місяць

huge — великий, гігантський, величезний

greenhouse effect — парниковий ефект

to orbit — обертатися навколо

heaven — небеса, небо

unaided eye — неозброєне око

binoculars — бінокль

to reveal — виявляти, показувати

vast — великий, величезний; безбережний

mean — середній

surface — поверхня

to appear — тут: бути

reddish — червонуватий

naked eye — неозброєне око

rust — іржавий

Phobos — Фобос

Deimos — Деймос

Jupiter — астрон. Юпітер

outer giant planet — зовнішні планети-гіганти

Saturn — астрон. Сатурн (планета)

particle — частка

Uranus — астрон. планета Уран

Neptune — астрон. Нептун (планета)

similar — подібний, схожий

Pluto — астрон. планета Плутон

Charon — Харон


СОНЯЧНА ІМПЕРІЯ


Сонячна система — це місце, де ми живемо. Вона містить центральну зірку, яка називається Сонцем, дев'ять планет з їх власними супутниками, багато комет, мільярди метеоритів і тисячі астероїдів.

Найближча планета до Сонця Меркурій. Меркурій важко побачити із Землі, тому що він дуже маленький і розташований занадто близько до Сонця. Іноді його можна помітити, але тільки після заходу або перед сходом сонця. Іншу частину часу він не видний через яскраве світло Сонця. Середня відстань від Сонця до Меркурія — 58 000 000 км. Діаметр Меркурія становить 4880 км. Температура поверхні Меркурія протягом дня може підніматися до 800 градусів за Фаренгейтом чи знижуватися до -360 градусів за Фаренгейтом протягом ночі. Через таке розходження денної і нічної температури на Меркурії немає ніякої атмосфери. Це — біблійне пекло. Рік на Меркурії триває 88 днів.

Друга планета від Сонця — Венера. Венера — найбільш яскравий об'єкт неба, якщо не враховувати Сонця й Місяця. Її часто можна спостерігати протягом декількох годин відразу після заходу або перед сходом сонця.

Уся планета вкрита товстими хмарами. Через неймовірний парниковий ефект планета мертва. Температура під хмарами може досягати 900 градусів за Фаренгейтом. Через товсті хмари там немає ні дня, ні ночі. Діаметр Венери становить 12 100 км. Рік на Венері триває 226 днів. Ні Венера, ні Меркурій не мають ніяких супутників.

Наша планета є третьою від Сонця. Її діаметр становить 12 760 км. Середня відстань від Сонця становить 150 мільйонів кілометрів. Єдиний природний супутник, що обертається навколо Землі, — це Місяць.

Місяць є найближчим астрономічним об'єктом до Землі, і ми знаємо про нього більше, ніж про будь-який інший об'єкт у небесах. Неозброєним оком на Місяці видно багато особливостей його поверхні, а в бінокль можна розглянути ще більшу кількість деталей. Маленький телескоп показує великі моря з лави, гігантські гірські масиви і сотні кратерів усіх розмірів. Середня відстань від Землі до Місяця становить 384 400 км. Поверхнева температура Місяця протягом дня може досягати 248 градусів за Фаренгейтом і може знижуватися до -274 градусів за Фаренгейтом протягом ночі. Діаметр Місяця становить 3476 км. Його маса приблизно у 85 разів менша за масу Землі.

Марс є четвертою планетою від Сонця. Він приблизно вдвічі менший, ніж Земля. Його діаметр становить 6800 км. Рік на Марсі триває 686 днів. Марс здається червонуватим у нашому небі навіть неозброєному оку. Це викликано великим вмістом окису заліза на поверхні планети. Марс має два маленькі місяці: Фобос і Деймос. Середня відстань від Сонця становить 228 000 000 км. Температура його поверхні змінюється від +72 градусів до -271 градусів за Фаренгейтом.

П'ятою планетою від Сонця є Юпітер. Юпітер — це найбільша планета Сонячної системи. Його склад нагадує скоріше склад зірки, ніж планети. Діаметр Юпітера становить 143 800 км. Юпітеріанський рік триває 11 земних років і 321 день. Середня відстань від Сонця — 778 000 000 км. Юпітер належить до зовнішніх гігантських планет Сонячної системи. У Юпітера 39 супутників.

Шоста планета від Сонця — Сатурн. Середня відстань від Сонця дорівнює приблизно один мільярд п'ятсот мільйонів кілометрів. Від його краси, навіть у маленьких телескопах, перехоплює дух. Ця планета має кільця. Кільця складаються з мільярдів часток розміром від декількох сантиметрів до декількох метрів у діаметрі. Шоста планета має 30 супутників.

Уран — сьома планета від Сонця. Планета має систему принаймні з дев'яти кілець. І Уран, і Сатурн належать до гігантських планет. Рік на Урані триває 84 земні роки, тому що середня відстань від Сонця становить 2 870 000 000 км. В Урана є 21 супутник.

Нептун є восьмою планетою від Сонця. Це — остання гігантська планета Сонячної системи. Він подібний до Урана за розміром і складом. Рік на Нептуні триває приблизно 165 земних років, тому що середня відстань від Сонця дорівнює 5,5 мільярда кілометрів. Нептун має 14 супутників.

Плутон є найбільш віддаленою планетою від Сонця. Середня відстань від Сонця близько 6 мільярдів кілометрів. Плутон менший за Місяць. Це єдина планета, яку не відвідували космічні кораблі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити