Англійська мова 1500 тем

СПОРТ

OLYMPIC GAMES


The world's greatest international sports games are known as the Olympic Games.

The Olympic idea means friendship, fraternity and cooperation among the people of the world. The Olympic Movement proves that real peace can be achieved through sport. The Olympic emblem is five interlinked rings: blue, yellow, black, green and red. Any national flag contains at least one of these colours.

The original Olympic Games began in ancient Greece in 776 B.C. These games were part of a festival held every fourth year in honour of God Zeus at the place called Olympia. It was a great athletic festival, including competitions in wrestling, foot racing and chariot racing, rowing and others. The games were for men only. Greek women were forbidden not only to participate but also to watch the Olympics.

The first modern Olympic Games were held in Athens in 1896. Then they were resumed in London after the Second World War. Since then the Olympics are held every fourth year in different countries.

The ancient Greeks had no winter sports. Only in 1924 the first Winter Olympic Games were held in France. Now they are being held regularly.


QUESTIONS

1.    What are the world's greatest sports games?

2.    What does the Olympic idea mean?

3.    What is the Olympic emblem?

4.    Why have these colours been chosen?

5.    When and where did the original Olympic Games begin?

6.    Did women participate in the games?

7.    When were the first modern Olympic Games held? Where?

8.    Are the Olympics held in the same place?

9.    When did the Winter Olympic Games start being held? Where?


VOCABULARY

peace — мир

fraternity — братство

contain(s) — містити

ancient — давній

B.C. (before Christ) — до н. e. (до нашої ери)

Zeus — Зевс

to participate — брати участь

to resume — відновлювати


ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ


Найвідоміші у світі спортивні ігри — Олімпійські.

Ідея ігор — дружба, братство і злагода народів світу. Олімпійський рух доводить, що мир може бути досягнутий завдяки спорту. Олімпійська емблема — п'ять переплетених кілець: блакитне, жовте, чорне, зелене і червоне. Прапор будь-якої країни має хоча б один з цих кольорів.

У перший раз Олімпійські ігри були проведені в Давній Греції у 776 р. до н. е. Вони були частиною фестивалю, який проводився кожного четвертого року на честь бога Зевса в Олімпії. Це було грандіозне спортивне свято, яке об'єднувало в собі змагання з боротьби, бігу, їзди на колісницях, греблі та ін. До ігор допускалися тільки чоловіки, жінкам заборонялося не тільки брати участь, але й спостерігати.

Перші сучасні Олімпійські ігри були проведені в 1896 р. в Афінах. Потім вони були відновлені в Лондоні після Другої світової війни. З того часу Олімпійські ігри проводяться кожного четвертого року в різних країнах.

У давніх греків не було зимових видів спорту. Тільки в 1924 р. у Франції відбулися перші Зимові Олімпійські ігри. Тепер вони проводяться постійно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити