Англійська мова 1500 тем

СПОРТ

FROM THE HISTORY OF THE OLYMPIC GAMES

The Olympic Games are an international sports festival that began in ancient Greece. The original Greek games took place every four years for several hundred years, until they were brought to an end in the early Christian era The Olympic Games were renewed in 1896. The original Olympics included competition in music, oratory, and theatre performances as well.

The earliest record of the Olympic Games goes back to 776 BC, but historians think that the games began well before then. The ancient Games were held in honour of Zeus, the most important god for ancient Greeks. According to the earliest records, only one athletic event was held in the ancient Olympics — a footrace of about 183 metres, or the length of the stadium. Only men were allowed to watch the games. In the 18th century Olympics already included wrestling and pentathlon. The winners of the games were highly praised and honoured for their results. In 349 AD the Games were officially ended by the Roman emperor Theodosius, who felt that they had pagan meaning.

Pierre de Coubertin, a young French nobleman, had an idea to bring the Olympic Games back to life. With the help of people who supported him he managed to organise the first modern Olympic Games in 1896. Baron de Coubertin had planned to hold the Olympic Games in France, but the representatives from the nine countries that supported his idea decided that Greece was the right place to host the first Olympic Games. The nine countries were Belgium, England, France, Greece, Italy, Russia, Spain, Sweden and the United States. They agreed that every four years the Olympics would move to other great cities of the world.

The Athens Games in 1896 were a success. Athlets from thirteen countries competed in nine sports. A second Olympiad was held in France in 1900. The 1996 Summer Olympics were held in Atlanta, the USA, and hosted 197 countries. The USA took the first place winning 44 gold, 32 silver and 17 bronze medals.

Beginning in 1926 Winter Olympics were included. They were held in the same year as the Summer Games but starting in 1994, the Winter Games are held two years after the Summer Games. The Olympics are governed by the International Olympic Committee, situated in Lausanne, Switzerland.


QUESTIONS

1.    When and where did the Olympic Games begin?

2.    What athletic event took place in ancient Olympics?

3.    Were women allowed to watch the games?

4.    When were the Games ended and why?

5.    Who brought the Olympic Games back to life?

6.    When were the first modern Olympic Games organized?


VOCABULARY

were renewed — були відновлені

record — письмова згадка

in honour — на честь

pentathlon — п'ятиборство

pagan — язичеський

to host — приймати, проводити (Олімпійські ігри)


З ІСТОРІЇ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР


Олімпійські ігри — це міжнародний спортивний фестиваль, що був започаткований у Давній Греції. Спочатку грецькі ігри проходили кожні 4 роки протягом декількох сотень років, поки їх не закрили на початку християнської ери. Олімпійські ігри були відновлені в 1896 р. Перші олімпійські ігри включали змагання з музики, ораторського мистецтва і театральних вистав.

Ранні записи про Олімпійські ігри датуються 776 р. до н. е., але історики припускають, що Ігри почалися набагато раніше. Давні Ігри проводилися на честь бога Зевса, найважливішого бога для давніх греків. Як говорять ранні письмові записи, в Олімпійських іграх був тільки один атлетичний вид спорту — біг на 183 метри, або на довжину стадіону. Дивитися ігри дозволялося тільки чоловікам. У XVIII столітті Олімпійські ігри вже включали боротьбу і п'ятиборство. Переможців нагороджували та вшановували. У 349 р. н. е. Ігри були офіційно закриті указом римського імператора Теодосія, який відчував, що в них було язичеське значення.

П'ер де Кубертен, молодий французький дворянин, захотів відродити Олімпійські ігри. За допомогою людей, які його підтримували, йому вдалося організувати перші сучасні Олімпійські ігри в 1896 р. Барон де Кубертен планував провести їх у Франції, але представники дев'яти країн, які підтримували його ідею, вирішили, що правом проводити перші Олімпійські ігри володіє Греція. Цими дев'ятьма країнами були Бельгія, Англія, Франція, Греція, Італія, Росія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати. Вони домовилися, що кожні 4 роки Олімпійські ігри будуть проходити в інших великих містах світу.

Афінські Ігри в 1896 р. були успішними. Атлети з 13 країн змагалися в 9 видах спорту. Друга Олімпіада проходила у Франції в 1900 р. Улітку 1996 р. Олімпіада проходила в Атланті, США, куди з'їхалися гості зі 197 країн. США зайняли перше місце, вони виграли 44 золоті медалі, 32 срібні та 16 бронзових.

З 1926 р. були введені й зимові Олімпійські ігри. Вони проводилися в той же рік, що й літні Ігри, але починаючи з 1994 р. зимові ігри проводяться через 2 роки після літніх. Олімпійськими іграми керує Міжнародний олімпійський комітет, що знаходиться в Лозанні, Швейцарія.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити