Англійська мова 1500 тем

СПОРТ

SPORTS AND OLYMPIC GAMES

Many people all over the world are interested in sport. Sport helps people to stay healthy and makes them more organized and better disciplined in their daily activities.

They have always paid great attention to sport in our schools, colleges and universities. You can hardly find a school without a gym or a sportsground. Every city and town has a few stadiums or swimming pools, where local or -even international competitions are usually held. Traditionally, sport could be divided into professional and amateur sport.

Former Soviet Union and later Ukrainian and Russian sportsmen have set a great number of world records in gymnastics, weightlifting, tennis, swimming, running, high jumping, etc. Our sportsmen also participate in the Olympic Games and always win gold, silver and bronze medals.

The Olympic Games have long history. They started in 777 BC in Greece and took place every four years for nearly twelve centuries at Olympia. They included many different kinds of sports. All the cities in Greece sent their best athletes to Olympia to compete in the Games. When the Games took place, all the wars stopped. So, the Olympic Games became the symbol of peace and friendship.

Now, there are Summer and Winter Olympic Games. They are held separately. There are always several cities wishing to host the Games. The International Committee of Olympic Games selects the most suitable. After that, the host city starts its preparations for the competitions, construct new sport facilities, or reconstruct them, reconstruct stadiums, hotels, press centres, etc. Thousand of athlètes, journalists and guests arrive to the Games, and it takes great efforts to arrange everything.

Russia joined the Olympic movement in 1952. In 1980, Moscow hosted the twenty-second Olympic Games. The previous Olympic Games were held in Sydney, Australia. Our sportsmen won medals in many sports. The latest Olympic Games took place in Greece, the Motherland of these games.


QUESTIONS

1.    Why do many people like sport?

2.    How could sport be traditionally divided into?

3.    When did the Olympic Games start?

4.    What happened in Greece when the Olympic Games started there?

5.    When did Russia join the Olympic movement?

6.    When did Moscow host the twenty-second Olympic Games?

7.    When and where do the next Olympic Games take place?


VOCABULARY

healthy — здоровий; корисний

to discipline — дисциплінувати; тренувати

to pay (past paid, p.p. paid) attention — звернути увагу

hardly — ледве

gym — розм.; скор. від gymnasium — спортивний зал

competition — спорт, змагання, зустріч

amateur — любитель; шанувальник

weightlifting — важка атлетика

to participate — брати участь

to include — включати

to compete — змагатися, бути суперниками

peace — мир

separately — окремо, роздільно

to host — приймати гостей, виступати в ролі господаря; сторона, яка приймає

suitable — придатний, відповідний

guest — гість

to arrive — прибувати

to arrange — улаштовувати(ся), організовувати, підготовлювати; уживати заходів


СПОРТ ТА ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

Багато людей в усьому світі цікавляться спортом. Спорт допомагає людям залишатися здоровими і робить їх більш організованими, краще дисциплінованими в їхній повсякденній роботі.

У наших школах, коледжах та університетах спорту завжди приділяли велику увагу. Ви навряд чи знайдете школу, де немає фізкультурного залу чи спортивних майданчиків. Кожне місто і містечко має кілька стадіонів чи плавальних басейнів, де зазвичай проводяться місцеві або навіть міжнародні змагання. Традиційно спорт поділяється на професійний і любительський.

Спортсмени Радянського Союзу, а пізніше українські й російські спортсмени, встановили багато світових рекордів у гімнастиці, важкій атлетиці, тенісі, плаванні, бігу, стрибках у висоту і т. д. Наші спортсмени беруть участь в Олімпійських іграх і завжди здобувають золоті, срібні та бронзові медалі.

В Олімпійських ігор довга історія. Вони почалися в 777 р. до н. е. у Греції і проводилися в Олімпії кожні чотири роки протягом майже дванадцяти сторіч. Вони об'єднували в собі багато різних спортивних змагань. Усі міста Греції надсилали своїх кращих атлетів в Олімпію, щоб змагатися на Олімпійських іграх. Під час Олімпійських ігор усі війни припинялися. Таким чином, Олімпійські ігри стали символом миру і дружби.

Тепер Олімпійські ігри поділяються на літні та зимові. Вони проводяться окремо. Завжди є кілька міст, які прагнуть стати господарями проведення Олімпійських ігор. Міжнародний олімпійський комітет обирає найбільш гідне місто. Після цього місто, у якому будуть проводитися Ігри, починає приготування до змагань — будуються нові спортивні спорудження, відновлюють стадіони, готелі, прес-центри тощо. Тисячі атлетів, журналістів і гостей приїжджають на Ігри, і потрібно багато попрацювати, щоб усіх улаштувати.

Росія приєдналася до Олімпійського руху в 1952 р. У 1980 р. Москва приймала гостей на двадцять других Олімпійських іграх. Передостанні Олімпійські ігри пройшли в Сіднеї, Австралія. Наші спортсмени виграли медалі в багатьох спортивних змаганнях. Останні Олімпійські ігри пройшли у Греції, на їхній батьківщині.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити