Англійська мова 1500 тем

СПОРТ

SPORT IN THE USA (1)

Americans play tennis, hockey and most other international sports but they do not play football in the same way as the rest of the world. The players can run with the ball, touch and push each other. Players wear special clothes for American football with helmets on their heads, because the game can be dangerous. Like international football teams, American teams have eleven players. The field looks different and even the ball is a different shape. American football is very different game.

Americans love winter sports and ice hockey is the most popular game. This game is very fast and can be dangerous.

Basketball is another popular game in America. Only five people are in each team.

Baseball is the most popular summer sport in America. The first American baseball match was in 1839 in New York. To play baseball you need two teams of nine players. Americans start playing baseball young. There are «leagues» which children of eight can join. The top players become big stars and earn a lot of money every year.


QUESTIONS

1.    Describe the way Americans play football.

2.    Do Americans love winter sports?

3.    How many people are there in a basketball team?

4.    When did American baseball match first take place?

5.    What do you need to play baseball?


VOCABULARY

helmet — шолом

shape — форма

to earn — заробляти


СПОРТ У США (1)


Американці грають в теніс, хокей і в багато інших міжнародних видів спорту, однак вони не грають у футбол так, як весь інший світ. Гравці можуть бігати з м'ячем, торкатися й штовхати один одного. Гравці американського футболу носять особливий одяг із шоломами на головах, тому що гра може бути небезпечною. Як і міжнародні футбольні команди, американські мають по одинадцять гравців. Поле виглядає інакше, і навіть м'яч має іншу форму. Американський футбол — дуже своєрідна гра.

Американці люблять зимові види спорту, і хокей на льоду — найбільш популярна гра. Ця гра дуже швидка і може бути небезпечною.

Баскетбол — інша поширена гра в Америці. У кожній команді тільки п'ять гравців.

Бейсбол — найбільш популярний літній вид спорту в Америці. Перший американський бейсбольний матч відбувся у 1839 р. в Нью-Йорку. Щоб грати в бейсбол, потрібні дві команди по дев'ять гравців. Американці починають грати в бейсбол в юному віці. Існують ліги, в які можуть вступати діти з восьми років. Найкращі гравці стають великими зірками і заробляють багато грошей кожного року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити