Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

A BRIEF HISTORY OF CAMBRIDGE


Cambridge was founded in 875 when the Danes conquered Eastern England. They created a fortified town called a burh, from which the word borough derives. Cambridge was surrounded by a ditch and an earth rampart with a wooden palisade on top. However in 1010 Cambridge was burned by the Danes. That was an easy task when all the buildings were of wood.

By the 10th century Cambridge was also the administrative centre for the area and so it was a town of some importance, although it would seem tiny to us. By 1086 Cambridge probably had a population of about 2,000. By the standards of the time, it was a medium sized town.

Later in the Middle Ages, the population of Cambridge probably rose to about 3,000. In 1068 William the Conqueror visited Cambridge and ordered that a castle be built there. At first it was of wood but in the 12th century, it was rebuilt in stone.

The town of Cambridge was severely damaged by a fire in 1174. Fire was a constant hazard when most buildings were of wood with thatched roofs. Another fire raged in Cambridge in 1385.

In the Middle Ages Cambridge had a weekly market and by the early 13th century it also had a fair. In those days fairs were like markets but they were held only once a year for a period of a few days. People came from all over Eastern England at a Cambridge fair. Cambridge prospered because it was located on the river Cam.

In Cambridge there was a leather industry. By the 15th century there was also a wool industry.

In 1728 it was estimated that the population of Cambridge was more then 6,000, 1,600 of whom were inhabitants of the university. By the standards of that time, Cambridge was a big town. The first newspaper in Cambridge appeared in 1744. The first bank in Cambridge was opened in 1780.

The railway reached Cambridge in 1845. It stimulated the «growth of industry in Cambridge by connecting the town to a huge market in London. From the late 19th century a new industry of making scientific instruments grew up in Cambridge. Cambridge gained gas light in 1823.

From 1880 horse drawn trams ran in the streets of Cambridge. The first electricity was generated in Cambridge in 1893.

In the 20th century the university, while still important, did not dominate Cambridge. New industries of electronics grew up. Making surgical and scientific instruments was also important.

Cambridge was made a city in 1951. The first cinema in Cambridge opened in 1910.

Today Cambridge has a population of 109,000 people.


QUESTIONS

1. When was Cambridge founded?

2. Who created a fortified town called a burh?

3. What population had Cambridge by 1086?

4. Who visited Cambridge in 1068?

5. What happened in Cambridge in 1174 andl385?

6. When did they begin to hold fairs?

7. Why did Cambridge prosper at that time?

8. When did the wool industry appear in Cambridge?

9. When did the first newspaper appear in Cambridge?

10.  When was the first bank opened in Cambridge?

11.  When did the railway reach Cambridge?

12.  When did the first electricity appear in Cambridge?

13.  When did Cambridge become a city?

14.  How many people live in Cambridge nowadays?


VOCABULARY

to found — починати будівництво, закладати; засновувати

to conquer — завойовувати, скорювати; поневолювати; підкорювати; придушувати

fortified town — укріплене місто

borough — містечко, невелике місто

to surround — оточувати; обступати

ditch — канава, рів; канал

rampart — (фортечний) вал

tiny — маленький

to rise (past rose, p.p. risen) — збільшуватися, зростати

William the Conqueror — Вільгельм Завойовник

to build (past built, p.p. built) — будувати

severely — суворо; жорстоко

to damage — пошкоджувати, псувати, завдавати шкоди

hazard — випадкова подія, стихійне лихо

thatched roof — солом’яні дахи

to rage — бушувати, лютувати

fair — ярмарок

to hold (past held, p.p. held) — тут: проводити

to prosper — процвітати

leather industry — виробництво шкіри, промисловість із виробництва шкіри

wool industry — промисловість із виробництва вовни

to estimate — оцінювати, робити оцінку

inhabitant — житель

to reach — досягати, доходити

to stimulate — підсилювати діяльність, стимулювати

huge — великий, гігантський, величезний

to grow up (past grew, p.p. grown) — виростати

to gain — одержувати, здобувати, домагатися

horse drawn tram — трамвай на кінській тязі

electricity — електрика

surgical — хірургічний


КОРОТКА ІСТОРІЯ КЕМБРИДЖА


Кембридж був заснований у 875 p., коли датчани завоювали Східну Англію. Вони побудували укріплене місто, назване бургом (burh), від якого походить слово «район». Кембридж був оточений канавою і земляним валом з дерев’яним палісадником на вершині. Однак у 1010 р. Кембридж був спалений датчанами. Це було легкою задачею, оскільки тоді всі будинки були дерев’яними.

До X сторіччя Кембридж був також адміністративним центром області, так що це було місто певного значення, хоча сьогодні воно здавалося б нам маленьким. До 1086 р. місто Кембридж, імовірно, мало населення приблизно в 2000 чоловік. За стандартами того часу, це було місто середнього розміру.

Пізніше, у середньовіччі, населення Кембриджа, ймовірно, виросло приблизно до 3000 чоловік. У 1068 р. Вільгельм Завойовник відвідав Кембридж і наказав побудувати там замок. Спочатку замок був з дерева, але пізніше, у XII сторіччі, він був вибудований із каменю.

Місто Кембридж було сильно пошкоджене пожежею в 1174 р. Пожежа була постійною небезпекою в той час, тому що більшість будинків були зроблені з дерева і вкриті солом’яними дахами. Інша пожежа лютувала в Кембриджі в 1385 р.

У середньовіччі в Кембриджі щотижня збирався ринок, а на початку XIII сторіччя в місті проводилися ярмарки. Ярмарки тих днів були подібні до'ринків, але вони проводилися протягом декількох днів тільки один раз на рік. Люди приїжджали на ярмарок у Кембридж з усієї Східної Англії. Кембридж процвітав, тому що був розташований на річці Кем.

У Кембриджі була розвинена шкіряна промисловість. До XV сторіччя була наявна також промисловість із виробництва вовни.

За оцінками 1728 р., населення Кембриджа становило 6179 чоловік, 1599 з яких були жителями університету. За стандартами того часу, Кембридж був великим містом. Перша газета в Кембриджі з’явилася в 1744 р. Перший банк відкрився в 1780 р.

Залізниця досягла Кембриджа в 1845 p., що стимулювало зростання промисловості в Кембриджі, тому що він з’єднувався з величезним ринком Лондона. З кінця XIX стгоріччя в Кембриджі розвивалася нова промисловість із виробництва наукових приладів. Кембридж одержав газове світло в 1823 р.

З 1880 р. вулицями Кембриджа почали ходити трамваї, запряжені кіньми. Перша електрика була проведена в 1893 р.

У XX сторіччі університет хоча і був важливим фактором у місті, але не займав домінуючого положення. З’явилися нові галузі промисловості із виробництва електроніки. Було також важливе і виробництво хірургічних та наукових інструментів.

Кембридж став великим містом у 1951 р. Перший кінотеатр у Кембриджі відкрився в 1910 р.

Сьогодні населення Кембриджа дорівнює 109 000 чоловік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити