Англійська мова 1500 тем

СПОРТ

SPORT IN THE USA (2)

Americans' interest in sports seems excessive to many foreign visitors. Television networks spend millions of dollars arranging to telecast sports events. Publications about sports are sold widely. In the US professional athletes can become national heroes.

Sports are associated with educational institutions in a way which is unique. High schools have coaches as faculty members, and school teams compete with each other.

Nowhere else in the world are sports associated with colleges and universities in the way they are in the States. College sports, especially football, are conducted in an atmosphere of intense excitement and pageantry. Games between teams attract nationwide television audiences.

The sport that is most popular in most parts of the world — soccer — is not well known in the US. The most popular sports are football and baseball, games that are not played in large number of countries.

Sports play such an important role in American life that the sociology of sports, sports medicine, and sports psychology have become respectable specializations.

Many Americans jog every day, or play tennis or bridge two or three times a week. They go on ski trips and hunting expeditions that require weeks of planning and organizing. In the Americans' view, all these activities are worth the discomfort they may cause because they contribute to health and physical fitness. That is probably why Americans are known as a healthy nation.


QUESTIONS

1.    Are Americans interested in sports?

2.    Do professional athletes become national heroes?

3.    Are there sport teams in high schools?

4.    Are there any coaches in the faculty?

5.    What are the most popular sports in the USA?

6.    What specializations have become respectable thanks sport?

7.    Why do Americans spend so much time on sport activities?


VOCABULARY

excessive — надмірний

unique — унікальний, єдиний у своєму роді

high school — середня школа

coach — тренер

pageantry — пишність, блиск

sociology — соціологія

to require — вимагати

to contribute — сприяти

physical — фізичний


СПОРТ У США (2)


Цікавість американців до спорту здається багатьом іноземцям надмірною. Телекомпанії витрачають мільйони доларів на трансляцію спортивних подій. Публікації про спорт швидко розкуповуються. У США професійні спортсмени можуть стати національними героями.

Спорт пов'язаний із системою освіти унікальним чином. Тренери працюють у школах як члени викладацького колективу, і команди змагаються між собою.

Ніде у світі спорт не пов'язаний з університетами і коледжами так, як у США. Спортивні ігри в коледжі, особливо футбольні матчі, проводяться в атмосфері особливої урочистості. Ігри між командами привертають увагу загальнонаціональної аудиторії.

Вид спорту, який дуже популярний у багатьох країнах світу, англійський футбол (сокер), не дуже відомий у Штатах. Найпопулярніші види спорту — американський футбол і бейсбол, ігри, які не поширені у багатьох країнах.

Спорт відіграє таку велику роль у житті американців, що соціологія спорту, спортивна медицина і психологія стали шановними професіями.

Багато американців кожного дня бігають або грають у теніс чи бридж два-три рази на тиждень. Вони вирушають у лижні подорожі чи мисливські експедиції, які потребують кількох тижнів підготовки. З точки зору американців, ці заняття варті того дискомфорту, котрого вони можуть завдати, оскільки вони дають здоров'я і добру фізичну форму. Можливо, тому американці вважаються «здоровою нацією».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити