Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

AIR PLANES AND SECURITY

A few hundred years ago the main forms of transport were walking or riding a horse, donkey, camel and elephant, depending on where you lived.

Nowadays, in most countries long journeys involve some form of motorized transport. People today tend to travel longer distances, more often and at much higher speeds. As a result the world has shrunk over the last century and we now live in a global economy. There are great advantages in this, but there is a down side too. More travel has also resulted in noise and air pollution, increased stress and damages to local environments and the larger ecosystem.

I am going to tell you about airplane travel. It is the fastest, to my thinking, more convenient means of travelling, because it saves our time and sometimes money. For instance, in the USA, if you travel from east coast to the west byair jet, it results cheaper for you than to travel by train.

In 1903, the Wright brothers made the first controlled machine-powered flight. It only lasted 12 seconds but changed the world forever.

A century later, air travel is no longer a miracle; it's something, we take for granted. One billion air passengers now fly every year — that's equivalent to a sixth of the world's population.

Is it safety to travel by plane? Before September, 11, 2001, it used to be a relatively safe travel.

On September, 11, terrorists attacked on America. Since then, security at airports and in the skies has been under scrutiny. That day four passenger planes were hijacked, more than 4,000 people killed.

On busy summer's days, thousands planes travel through skies. To make sure everything runs smoothly, there are air traffic control centers. In addition, every airport has an air traffic control tower. Every square meter of airspace is allocated to an air traffic controller. As an aircraft travels through the air, it is monitored by the controller responsible for that sector of airspace.

To calm fears about terrorist hijacks, airports are looking into new technologies that reveal passengers' identities.

Previously in the US, less than 10 % of luggage was screened. Under new legislation, every item must be checked by one of three following methods: sniffer dogs, bomb detection machines, extensive manual searches. Around the globe, security firms are working on new devices that can detect materials such as ceramics — which can be made into guns. One such scanning camera has been developed in Britain. It uses thermal imaging technology originally created to help pilots see through fog and cloud.


QUESTIONS

1.    What was the main means of transport a few centuries ago?

2.    How did travels affect on ecology?

3.    Is it a miracle to travel by plane today?

4.    Is it safety to travel by plane?

5.    How do they make sure everything runs smoothly?

6.    Why are the airports looking into new technologies that reveal passengers' identities?

7.    What are the main methods of baggage checking?

8.    What are security firms working on today?


VOCABULARY

donkey — осел camel — верблюд

to depend on — залежати від чогось

to involve — утягувати

to tend — мати тенденцію

to shrink (past shrank, p.p. shrunk) — тут: скорочуватися

advantage — перевага

air pollution — забруднення повітря

to increase — збільшувати

damage — пошкодження, збиток

environment — навколишнє середовище

convenient — зручний

air jet — реактивний літак

machine-powered flight — керований політ на машині

miracle — диво

to take for granted — сприймати щось як належне

security — безпека

scrutiny — тут: знаходитися під пильним контролем/увагою

to hijack — гнати літак

to run smoothly — пройти гладко

air traffic control tower — вежа авіадиспетчера

to allocate — розміщати, розподіляти

aircraft — авіалайнер

to monitor — перевіряти, контролювати

to calm fears — розвіяти страхи

to reveal — виявити, розкрити

identity — особистість

to screen — демонструвати на екрані, відображати

a sniffer dog — собака-шукач

thermal imaging — термальне зображення


ЛІТАКИ І БЕЗПЕКА


Кілька сотень років тому головним видом транспорту були ходіння пішки та їзда конем, віслюком, верблюдом або слоном, усе залежало від місця вашого проживання.

У наш час при поїздках на великі відстані використовується моторизований транспорт. Люди сьогодні прагнуть подорожувати на великі відстані частіше і на більш високих швидкостях. У результаті протягом останнього сторіччя світ став одним центром, тепер ми живемо у світі глобальної економіки. У цьому є великі переваги, але також і вади. Збільшення кількості поїздок стає причиною шуму і забруднення повітряного навколишнього середовища, збільшується кількість стресів, забруднень навколишнього середовища місцевого масштабу і великих екосистем.

Я збираюся розповісти вам про подорож літаком. На мою думку, це найшвидший, найзручніший спосіб подорожування, тому що він заощаджує наш час, а іноді й гроші. Наприклад, у СІЛА, якщо ви подорожуєте зі східного узбережжя на західне реактивним літаком, вам така подорож обійдеться дешевше, ніж подорожування потягом.

У 1903 р. брати Райт здійснили перший керований політ на машині. Політ тривав усього дванадцять секунд, але він назавжди змінив світ.

Сторіччя по тому подорож повітрям нікого вже не дивувала; ми сприймаємо це як належне. Тепер протягом року в повітря піднімається один мільярд чоловік, що еквівалентно одній шостій частині всього населення.

Чи безпечно подорожувати літаком? Було відносно безпечно до 11 вересня 2001 р.

11 вересня терористи атакували Америку. З того часу безпека в аеропортах і в небі знаходиться під пильною увагою. У той день були викрадені чотири пасажирських літаки, загинуло більше 4 тисяч чоловік.

Улітку, коли день сповнений роботою, тисячі літаків подорожують по небу. Щоб бути впевненим, що все йде належним чином, існують диспетчерські центри для контролю за польотами. До того ж у кожному аеропорту є вежа авіадиспетчера. Кожен квадратний метр простору локалізується і контролюється диспетчерами. Під час свого польоту авіалайнер, знаходячись у певній точці, контролюється диспетчером, який відповідає за певну ділянку простору.

Щоб заспокоїти страхи щодо терористичних викрадень, аеропорти наголошують на нових технологіях перевірки особи пасажирів.

До цього в США перевірялося менше 10 % усього багажу. За новим законодавством, будь-яка одиниця багажу повинна бути перевірена одним із трьох таких методів: собака-шукач, механізм для пошуку бомб, ретельний огляд багажу. По всій земній кулі фірми, які працюють у сфері безпеки, займаються розробкою нових пристроїв, що можуть виявляти такі матеріали, як кераміка, котра може використовуватися у виробництві пістолетів. Подібного роду сканер був розроблений у Великобританії. Це технологія, яка спочатку була розроблена, щоб допомогти пілотам бачити крізь туман і хмари, використовує термозображення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити