Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

GLOBAL WARMING

Global warming is sometimes referred to as the greenhouse effect. The greenhouse effect is the absorption of energy radiated from the Earth's surface by carbon dioxide and other gases in the atmosphere, causing the atmosphere to become warmer. Each time we burn gasoline, oil, coal, or even natural gas, more carbon dioxide is added to the atmosphere. The greenhouse effect is what is causing the temperature on the Earth to rise, and creating many problems that will begin to take place in the coming decades.

Today, however, major changes are taking place. People are conducting an unplanned global experiment by changing the face of the entire planet. We are destroying the ozone layer, which allows life to exist on the Earth's surface.

All of these activities are unfavourably changing the composition of the biosphere and the Earth's heat balance. If we do not slow down our use of fossil fuels and stop destroying the forests, the world could become hotter than it has been in the past million years.

Average global temperatures have risen 1 degree over the last century. If carbon dioxide and other greenhouse gases continue to spill into the atmosphere, global temperatures could rise five to 10 degrees by the middle of the next century. Some areas, particularly in the Northern Hemisphere, will dry out and a greater occurrence of forest fires will take place.

At the present rate of destruction, most of the rain forests will be gone by the middle of the century. This will allow man-made deserts to invade on once lush areas. Evaporation rates will also increase and water circulation patterns will change. Decreased rainfall in some areas will result in increased rainfall in others. In some regions, river flow will be reduced or stopped all together completely. Other areas will experience sudden downpours that create massive floods.

If the present arctic ice melting continues, the sea could rise as much as 2 meters by the middle of the next century. Large areas of coastal land would disappear. Plants and other wildlife habitats might not have enough time to adjust to the rapidly changing climate. The warming will rearrange entire biological communities and cause many species to become died out.

The greenhouse effect and global warming both correspond with each other. The green house effect is recalled as incoming solar radiation that passes through the Earth's atmosphere but prevents much of the outgoing infrared radiation from escaping into outer space. It causes the overheat of the air and as a result, we have the global warming effect. As you see, greenhouse effect and global warming correspond with each other, because without one, the other doesn't exist.


QUESTIONS

1.    What is global warming?

2.    What is greenhouse effect?

3.    What activities are unfavourable and change the composition of the biosphere and the Earth's heat balance?

4.    What can prevent the developing of greenhouse effect?

5.    Why are water circulation patterns changing?

6.    What might cause disappearing of large areas of coastal land?

7.    Does the warming effect on biological communities?

8.    Is there a correspondence between greenhouse effect and global warming?


VOCABULARY

global warming — глобальне потепління

to refer — мати відношення, відноситися; стосуватися

greenhouse effect — парниковий ефект

absorption — поглинання

surface — поверхня

carbon dioxide — вуглекислота, вуглекислий газ

to burn (past burnt, p.p. burnt) — спалювати

gasoline — бензин

oil — Нафта

coal — вугілля

ozone layer — озоновий шар

to slow down — сповільнити

fossil fuel — викопне паливо

average — нормальний, звичайний, середній

to spill into — проливати(ся), розливати(ся)

the Northern Hemisphere — Північна півкуля

destruction — руйнування; знищення

evaporation rate — швидкість/рівень випару

to increase — зростати, збільшувати(ся); рости

water circulation pattern — сформований круговорот води в природі

rainfall — кількість дощів, дощові опади

river flow — рівень води в ріках

downpour — злива

massive flood — велика повінь

to melt — танути

coastal land — прибережні землі

to adjust — пристосовуватися, звикати

entire — весь, цілий

biological communities — біологічні угруповання

to die out — вимерти, зникнути

outer space — зовнішній/відкритий космос

overheat — перегрів

to correspond — узгоджуватися, співвідноситися


ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ

Глобальне потепління іноді співвідносять з парниковим ефектом. Парниковий ефект — це поглинання енергії, випромінюваної з поверхні Землі, вуглекислим та іншими газами, що знаходяться в атмосфері та змушують її нагріватися. Щоразу, коли ми спалюємо бензин, нафту, вугілля чи навіть природний газ, в атмосферу потрапляє все більше і більше вуглекислого газу. Парниковий ефект — це те, що змушує температуру на Землі підвищуватися і створює багато проблем, які проявляться десятиліттями пізніше.

Проте вже сьогодні відбуваються великі зміни. Люди втягнуті в незапланований глобальний експеримент зі зміни цілої планети. Ми знищуємо озоновий шар, який дозволяє живим організмам жити на поверхні Землі.

Усе це несприятливо впливає на склад біосфери, температурний баланс Землі. Якщо ми не сповільнимо використання викопного палива і не припинимо знищення лісів, клімат може стати більш спекотним, ніж був за останній мільйон років.

За останнє сторіччя середня температура у світі підвищилася на 1 градус за Фаренгейтом. Якщо вуглекислий та інші гази продовжать потрапляти в атмосферу, до середини наступного сторіччя глобальна температура може підвищитися на п'ять—десять градусів. Деякі області, особливо в Північній півкулі, стануть посушливими, відбуватиметься більше лісових пожеж.

При існуючому темпі вирубки більшість тропічних лісів зникне вже до середини нинішнього сторіччя, що дозволить штучним пустелям вторгнутися вмить у пишні зелені області. Обсяги випарів також збільшаться, круговорот води в природі, що склався століттями, зміниться. Зменшення кількості дощів в одному місці стане причиною збільшення дощових опадів в інших областях. У деяких регіонах рівень води в ріках зменшиться або взагалі зійде нанівець. В інших областях пройдуть раптові зливи, які стануть причиною сильних паводків.

Якщо танення арктичного льоду продовжиться, рівень Світового океану до середини наступного сторіччя може піднятися на цілих 2 метри. Великі прибережні райони можуть зникнути. У рослин і диких тварин не буде досить часу, щоб пристосуватися до клімату, який так швидко змінюється. Нагрівання перемішає цілі біологічні ланцюги, що стане причиною вимирання багатьох видів.

Парниковий ефект і глобальне потепління — це те саме. Парниковий ефект обумовлений надходженням в атмосферу Землі сонячної радіації, при цьому більшій частині інфрачервоного випромінювання земна атмосфера не дає піти в космос. Це стає причиною перегріву повітря, і, як результат, ми маємо ефект глобального потепління. Як бачите, парниковий ефект і глобальне потепління обумовлюють одне одного; якби не було одного, не було б іншого.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити