АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

 

CHILDREN AND TOXICOMANIA

Such products as glue, butane gas, solvents are made on solvent base. That is why they can be used for sniffing and then receiving post effects of visual hallucinations.

Solvents are usually commercial products, like glue, nail polish remover, aerosols, gas lighter fuel and petrol, which give off a vapour. When the vapour is inhaled, it can make you feel light-headed, happy, dizzy. The effects can last up to an hour, depending on what, and how much was inhaled. Solvents are depressant drugs.

It is estimated that one of five young people in Britain have used solvents. It is the second most commonly used drug for this age group. Talking about our country, there is no exact statistics concerning this fact, but it is not a secret that the number of «sniffers» is growing and yet has reached a tremendous index. It happens, because such substances are the most available and cheap.

Because solvents are often sniffed from a plastic bag, sometimes covering the head, there is a risk of suffocation, if the user becomes unconscious.

Solvent use is extremely dangerous. Nobody knows exactly how many children die in our country, because of solvent addiction. For example, in Great Britain in 1999 thirty nine young people died as a direct result of inhaling butane lighter fluid. This is ten times more than die from Ecstasy.

In Great Britain it is prohibited to sell solvent-based products to children under 18s. It is illegal there. Here, in our country, there is no such legislation concerning this problem, which is becoming worse day after day.

 QUESTIONS

1.    Why can solvents be used for receiving post effects of visual hallucinations?

2.    What are solvents?

3.    What are the effects of sniffing solvents?

4.    Why is the the number of «sniffers» growing in our country?

5.    Why is there a risk of suffocation for people sniffing solvents?

 

VOCABULARY

glue — клей

to sniff — вдихати через ніс, нюхати

hallucination — галюцинація

nail polish remover — рідина для зняття лаку

gas lighter fuel — газ для заправлення запальничок

vapour — пара to inhale — вдихати

to feel (past felt, p.p. felt) dizzy, light-headed — відчути запаморочення

tremendous — величезний

index — показник

substance — речовина, субстанція

suffocation — ядуха

to become (past became, p.p. become) unconscious — знепритомніти

extremely — украй

solvent addiction — токсикоманія

to prohibit — забороняти

illegal — незаконний

legislation — законодавство, законодавча діяльністьДІТИ І ТОКСИКОМАНІЯ

 

Така продукція, як клей, газ бутан, розчинники, зроблена на основі сольвентів (розчинників). Тому вони можуть використовуватися для вдихання й одержання наступного постефекту, а саме візуальних галюцинацій.

Розчинники це звичайний комерційний товар, подібно до клею, рідини для зняття лаку, аерозолів, газу для заправлення запальничок усі вони виділяють пари сольвенту. Коли пару вдихають, це може ввести в стан легковажності, щастя, запаморочення. Ефект може протривати до години, залежно від того, що й скільки вдихати. Розчинники це наркотики-депресанти.

Вважається, що один з п'яти молодих людей в Англії використовував розчинники. Це другий за частотою використання наркотик для цієї вікової групи. Якщо говорити про нашу країну, то точних статистичних даних щодо цього факту немає, але не секрет, що кількість токсикоманів зростає і вже досягла величезного рівня. Це відбувається через те, що дані речовини є найбільш доступними і дешевими.

Оскільки розчинники часто вдихають з поліетиленового пакета, який іноді надягають на голову, то існує ризик ядухи, якщо людина, котра його використовує, непритомніє.

Використання розчинників надзвичайно небезпечне. Ніхто не знає точно, скільки дітей умирає в нашій країні через токсикоманію. Наприклад, у Великобританії в 1999 р. через вдихання рідини для заправлення запальничок умерло тридцять дев'ять дітей. Це в десять разів більше, ніж умерло від екстазі.

У Великобританії заборонено продавати речовини на основі розчинників людям, молодшим 18 років. У нашій країні такого законодавства для розв'язання проблеми не існує, хоча вона стає все більш серйозною день за днем.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити