Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

DRUGS

More people are abusing drugs today than in any other time in history of mankind, and many of those people are youth.

Understanding what drugs are is fundamental for understanding their potential abuse. Drugs are a psychoactive substance. A psychoactive substance is something that people take to change the way they feel, think or behave. Some of these substances are called drugs and others, like alcohol and tobacco, are considered dangerous, but are not called drugs. The term drug also covers a number of substances that must be used under medical supervision to treat illnesses.

I am going to talk about drugs as those man-made or naturally occurring substances used without medical supervision, basically to change the way a person feels, thinks or behaves.

In the past, most drugs were made from plants. That is, plants were grown and then converted into drugs such as coca paste, opium and marijuana. Over the years, these crude products were further processed to drugs like cocaine and heroin and finally, in the 20th century, people found out how to make drugs from chemicals. These are called man-made or synthetic drugs and include ecstasy, LSD, etc. These were initially manufactured for largely experimental reasons and only later were used for recreational purposes. Now, however, with the increased size and scope of the drug trade, people set out to invent drugs especially for human consumption.

For the first time in human history, a whole industrial complex creates and produces drugs that are meant to be used for the sole purpose of «having fun.» People use drugs just to escape the reality, to have fun. The majority of them are young, even very young, who do not understand what might happen to them because of drugs.


QUESTIONS

1.    What is fundamental to understand the essence of drugs?

2.    What are drugs?

3.    What is a psychoactive substance?

4.    What kind of drugs do you know?

5.    What naturally occurring drugs do you know?

6.    What synthetic drugs do you know?

7.    Why do people use drugs?


VOCABULARY

to abuse — зловживати

drugs — наркотики

mankind — людство

youth — молодь

substance — речовина

to behave — поводитися, вчиняти, триматися

to consider — думати, вважати

dangerous — небезпечний

to cover — включати, містити

supervision — тут: лікування, розпорядження

to treat — лікувати

illness — хвороба

plants — рослини

crude — сирий

to find (past found, p.p. found) out — знайти, винайти

ecstasy — екстазі (наркотик, який створює почуття ейфорії, широко вживаний на дискотеках)

LSD — скор. від lysergic acid diethylamide ЛСД (наркотик, що викликає галюцинації)

initially — у початковій стадії, спочатку

recreational — розважальний, пов'язаний зі сферою розваг, відпочинку

purpose — призначення, намір, мета

to invent — винайти

consumption — споживання

to escape — іти від реальності, відключатися

majority — більшість


НАРКОТИКИ

Сьогодні кількість людей, які вживають наркотики, набагато більша, ніж за всю попередню історію людства, і більшість з них молодь.

Розуміння того, чим є наркотики, — фундаментальне розуміння того, чому ними зловживають. Наркотики — це психотропна речовина. Психотропна речовина — це те, що люди використовують, щоб змінити спосіб сприйняття, мислення і поводження. Деякі з цих речовин називаються наркотиками, інші, такі як алкоголь і тютюн, вважаються небезпечними, але наркотиками не є. Термін «наркотик» охоплює ряд речовин, які повинні використовуватися під наглядом лікаря для лікування хвороб.

Я збираюся розповісти про наркотики, як штучно створені, так і природного походження, використовувані без лікарського призначення, в основному для зміни способу сприйняття, мислення і поводження.

У минулому більшість наркотиків вироблялася з рослин. Тобто рослини вирощувалися і потім перетворювалися на наркотики, такі як кокова паста, опіум або марихуана. За ці роки подібні напівфабрикати минулого шляхом обробки перетворені на такі наркотики, як кокаїн і героїн, а наприкінці XX сторіччя люди з'ясували, як робити наркотики з хімікатів. Вони називаються штучними або синтетичними наркотиками, що включають такі наркотики, як екстазі, ЛСД тощо. Вони були спочатку виготовлені в основному з експериментальною метою і тільки пізніше використовувалися для оздоровчих заходів. Тепер же, зі збільшенням обсягів торгівлі наркотиками, почали винаходити наркотики безпосередньо для вживання людиною.

Уперше в людській історії цілий промисловий комплекс задіяний для створення й постачання наркотиків, що, як передбачається, використовуються з єдиною метою — «одержання кайфу».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити