АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

 

HEALTHY FOOD

All food is made up of nutrients which our bodies use. There are different kinds of nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Different foods contain different nutrients.

Before we cut down on fat, sugar and salt, we have to know a bit more about the kind of food these things might be in. The biggest problem cones when these things are hidden in other foods: biscuits, crisps, sausages, meat pies, soft drinks and so on. The best way is to get into the habit of checking the ingredients and nutritional value on the sides of packets although this isn't always easy to do. Another thing to know is, for example, that we do need fat to live, it's an essential part of our diet and physically we couldn't exist without it. But we all know that to eat much fat is bad for our health. The matter is that there are different kinds of fat. There are fats that are good for us and fats that are bad for us. Eating less of the bad ones and more of the good ones can actually help us to live longer! Bad fats are the saturated fats, found in animal productions, like red meat, butter and cheese.

Friendly fats are the unprocessed fats found naturally in foods like nuts and seeds, olives, avocados and oily fish, including tuna.

One more thing to know is that when food is cooked, its structure changes. It can change the vitamin and nutrient contents of food.

More and more people feel strongly about the way, their food is produced. Nowadays so much of the basic food we eat — meat, fish, fruit and vegetables — is grown using chemicals and additives. Although fertilizers and pesticides have greatly increased the quantity of food and helped to improve its appearance, there is a growing concern about the effects of these chemicals in the food chain. This concern has led to a growth in the demand for organically grown products.

Today there is another problem. It is modified food, which is cheaper that ordinary one. There is a rumour that such food can cause cancer and other problems. Nobody knows, either it is just an imagined fear or a real problem. This problem could be solved and examined, but it will take some time.

The food we eat, depends on lots of things. Taste is a big factor. Culture, religion and health also play a part in what food we eat. Advertising and social factors also have a big influence.

Income is also an important factor. That is why not surprisingly, money, rather than a lack of knowledge about how to eat well, is at the heart of the problem.

Finally, there are three main messages to follow for healthy eating: First, we should eat less fat, particularly saturated fat. Secondly, we are to cut down on sugar and salt. Thirdly, we must eat more fresh fruit and vegetables.

 QUESTIONS

1.    What nutrients do you know?

2.    What are the main things to know about food weeat?

3.    What fats are good?

4.    What fats are dangerous for our health?

5.    What are the main factors that determine the food we eat?

6.    What are three main messаges to follow for healthy eating?

 

VOCABULARY

nutrient — поживна речовина

carbohydrate — вуглевод

protein — білок, протеїн

fat — жир

to contain — містити

to cut down on — тут: зменшити прийом чогось

to hide (past hid, p.p. hidden) — ховати, сховати

crisp — ламкий, тендітний

to get into the habit of — тут: узяти за звичку

essential — істотний, життєво важливий

saturated fat — жири з високим вмістом насичених жирних кислот

butter — масло

unprocessed fat — необроблені жири

seed — насіння, насіннячко

avocado — авокадо

tuna — тунець

additive — добавка

fertilizer — добриво

pesticide — пестицид, отрутохімікат

to increase — збільшити

to improve — поліпшити

concern — інтерес, участь, зацікавлене ставлення

food chain — харчовий ланцюжок

to lead (past led, p.p. led) — вести, приводити

demand — потреба

modified food — модифікована їжа

rumour — поголос, плітки

to cause — бути причиною, викликати

cancer — рак (онкологія)

fear — страх, острах, побоювання

to solve — вирішувати

to depend on — залежати від

income — прибуток; заробіток

lack — недолік, брак; відсутність чогосьЗДОРОВА ЇЖА

Уся їжа складається з поживних речовин, які використовуються нашим організмом. Існують різні види поживних речовин: вуглеводи, білки, жири, вітаміни та мінеральні речовини. Різна їжа містить різні поживні речовини

Перш ніж ми почнемо вживати менше жирів, цукру і солі, ми повинні дізнатися трохи більше про харчові продукти, у яких ці речовини можуть знаходитися. Найбільша проблема полягає в тому, що ці поживні речовини «ховаються» в іншій їжі: бісквітах, чіпсах, ковбасах, пиріжках з м'ясом, безалкогольних напоях тощо. Найкраще виробляти в собі звичку перевіряти наявність інгредієнтів і енергетичної цінності, зазначених на самих упаковках, хоча це не завжди легко зробити. Ще нам слід знати, що, наприклад, ми маємо велику потребу в жирах, вони нам життєво необхідні, щоб жити, і фізично ми не можемо без них існувати. Але всім нам також відомо, що велика кількість споживаних жирів шкідлива для нашого здоров'я. Справа в тому, що існують різні жири. Є жири, корисні для нас, і жири, які є шкідливими. Уживання меншої кількості поганих і більшої ккількості корисних жирів може фактично продовжити наше життя! Погані жири — це жири з високим вмістом насичених жирних кислот, які містяться у тваринній продукції, такій як червоне м'ясо, масло і сир.

Корисними жирами є необроблені жири, які у натуральному вигляді знаходяться в горіхах і насінні, маслинах, авокадо і жирній рибі, включаючи тунця.

Ще одна річ, яку необхідно знати, полягає в тому, що коли готується їжа, її структура змінюється.

Усе більше і більше людей піклуються про те, як виробляється їхня їжа. У наш час велика частина базових продуктів харчування, які ми їмо: м'ясо, риба, фрукти й овочі вирощуються з використанням хімікалій та різних добавок. Хоча використання добрив і пестицидів значно збільшило кількість вироблюваних продуктів харчування, поліпшило їхній зовнішній вигляд, відчувається зростаюче занепокоєння щодо впливу цих хімікалій на ланцюг харчування. Це занепокоєння призвело до зростання попиту на природно вирощені продукти.

Сьогодні існує інша проблема. Це модифікований харчовий продукт, який дешевший, ніж звичайний. Ходять чутки, що подібного роду їжа може викликати рак та інші проблеми. Але ніхто не знає точно, надуманий це страх чи реальна проблема. Проблему буде вирішено й досліджено, але для цього потрібен час.

їжа, яку ми їмо, залежить від багатьох факторів. Смак це головний фактор. Культура, релігія і здоров'я також грають свою роль у тому, що ми їмо. Великий вплив справляють рекламний і соціальний фактори.

Прибуток також є важливим чинником. Саме тому не дивно, що гроші скоріше, ніж відсутність знання про те, як добре харчуватися, лежать в основі цієї проблеми.

Нарешті, існують три головні поради, які слід виконувати, щоб правильно харчуватися: по-перше, ми повинні Їсти меншу кількість жиру, особливо жиру з високим вмістом насичених жирових кислот; по-друге, ми повинні зменшити споживання цукру і солі; по-третє, ми повинні їсти більше свіжих фруктів і овочів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити