Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

EUROPEAN WOMEN YESTERDAY AND TODAY


In the 17th century rich women normally were taught at home by a tutor, they were taught subjects like Latin, French, Needlework and they were also taught how to look pretty and to play the piano and other instruments.

When they became older their parents decided who they were going to marry and the family of the woman should pay a dowry to the parents of the husband. A rich woman wouldn't normally get a job, they could just stay at home and look after the family and tell the servants what to do.

Poor women did not go to school or did not have an education; they just looked after their home, children and prepared meals or worked in fields. They didn't get paid much and had to work hard.

In the 19th century rich women were educated at home and learned pretty much the same as in the 17th century. They were learned to play the piano, speak French, entertain guests and look attractive. After 1870 it was made compulsory for all women to have an education. Girls didn't learn the same subjects as boys. Girls learnt subjects like laundry, cookery, needlework and housewifery skills.

Rich women did not work, but ran their home with the help of their servants, after 1870 some women became teachers and others could work as secretaries or clerks. So, women could work but there was a condition. At that time any woman had to retire when she got married.

Servants of rich women did all her domestic tasks at home. So all they needed to do at home was to look good and attractive and boss servants around.

Poor women had to work as well as bringing up her children, they had to work in coal mines and factories for long hours earning little money. Until 1870 young children from poor families had to work too.

In the 20th century, when the 1st World War started, women could leave their underpaid jobs and could get jobs at a factory because all men had gone off to fight for the war, so women worked in factories, making armours for the war.

When the war was over, women had to go back to their old jobs and they didn't earn as much money as they were used to earn. Later a typewriter was invented and jobs as secretaries became available for women. Some women became teachers. Women were now aloud to vote and the first female presidents came. Some women were involved in politics.

Women started to wear different clothes, they do not wear corsets any more», they wear shorter dresses, even trousers.

To my thinking, the role of women has changed quite a lot. I think all changes that happened in the 20th century were good, because women became to be treated more equally and even more due to the processes of emancipation.


QUESTIONS

1.    Where were rich women taught in the 17th century?

2.    What subjects did they learn the 17th century?

3.    Did poor women go to school that time?

4.    What did rich women learn in the 19th century?

5.    When did an education become compulsory for all women?

6.    What did the invention of typewriter change?

7.    Who did all domestic tasks at rich women's home?

8.    Where did poor women have to work?

9.    Why could women get jobs at a factory when the 1st World War started?

10.  What changes happened in women's life in the 20th century?

11.  How has the role of women changed in the 20th century?


VOCABULARY

tutor — домашній учитель, репетитор

needlework — рукоділля

dowry — посаг

education — освіта

to look after — доглядати

to educate — утворювати

to entertain — розважати

attractive — привабливий

compulsory — обов'язковий

subject — предмет

laundry — пральна справа

cookery — кулінарія

housewifery skills — навички домашнього господарства

to run (past ran, p.p. run) the home — керувати до

машнім господарством

typewriter — друкарська машинка

to invent — винаходити

clerk — клерк, секретар

to retire — іти у відставку, звільнятися

domestic — домашній

to bring (past brought, p.p. brought) up — виховувати, ростити

coal mine — вугільна шахта

underpaid job — мало-оплачувана робота

armours — озброєння

available — придатний; досяжний

to vote — голосувати

female — жіночий

widely — широко

to represent — представляти

corset — корсет

to treat — звертатися, обходитися

to be due to — завдяки чому-небудь, через щось


ЄВРОПЕЙСЬКІ ЖІНКИ ВЧОРА Й СЬОГОДНІ


У XVII сторіччі багатим жінкам зазвичай викладали вдома домашні вчителі, вони вивчали такі предмети, як латина, французька мова, рукоділля, їх також навчали добре виглядати, грати на фортеп'яно й інших музичних інструментах.

Коли вони підростали, їхні батьки вирішували, за кого вони повинні вийти заміж; родина жінки мала давати посаг батькам чоловіка. Багаті жінки, як правило, не працювали, вони могли тільки залишатися вдома і піклуватися про родину, наказуючи слугам, що робити.

Бідні жінки не ходили до школи й не мали освіти; вони тільки піклувалися про свій дім, дітей, готували їжу або працювали на полях. їм платили мало, а працювати потрібно було багато.

У XIX сторіччі забезпечені жінки звичайно одержували освіту вдома, їм викладали практично те ж саме, що й жінкам сімнадцятого сторіччя. їх учили грати на фортеп'яно, говорити французькою, привабливо виглядати і розважати гостей. Після 1870 р. освіта для жінок стала обов'язковою. Дівчатка і хлопчики вчили різні предмети. Дівчатка вивчали пральну справу, кулінарію, рукоділля і навички домашнього господарства тощо.

Багаті жінки не працювали, а за допомогою своїх слуг керували домашнім господарством. Після 1870 р. деякі жінки стали викладачами, інші могли працювати секретарями або клерками. Так що жінки мали право на роботу, але була одна умова — якщо жінка виходила заміж, їй доводилося звільнятися з роботи.

Слуги багатих жінок виконували всі хатні обов'язки. Так що все, що було потрібно багатим жінкам, це мати привабливу зовнішність і керувати слугами.

Бідні жінки повинні були і працювати, і виховувати своїх дітей, вони були змушені працювати на шахтах і фабриках протягом багатьох годин, при цьому заробляли дуже мало. Аж до 1870 р. маленькі діти з бідних родин також повинні були працювати.

У XX сторіччі, коли почалася Перша світова війна, жінки могли залишити свої мало-оплачувані робочі місця й одержати роботу на фабриках, тому що всі чоловіки пішли на війну, і на фабриках працювали одні жінки, виготовляючи зброю для війни.

Коли закінчилася війна, жінки повинні були повернутися на свої старі робочі місця, де вони вже не заробляли стільки грошей, скільки звикли заробляти. Пізніше була винайдена друкарська машинка, так що для жінок стала доступна робота секретаря. Деякі жінки стали викладачами. Жінки тепер мали право голосу, з'явилися перші жінки-президенти. Деякі жінки займалися політикою.

Жінки почали носити інший одяг, вони більше не носять корсети, одягають короткі сукні, навіть штани.

По-моєму, роль жінок тепер істотно змінилася. Я думаю, що всі зміни, які відбулися в XX сторіччі були позитивними, тому що жінки стали розглядатися як рівні чоловікам, чому сприяли процеси емансипації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити