Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

OXFORD — THE UNIVERSITY TOWN


This university town is very beautiful. The oldest university there is Oxford. The first of itscolleges was founded in 1249. The university now has thirty-five colleges and about thirteen thousand students, many of them from other countries. There were no women at Oxford until 1878, when the first women’s college Lady Margaret Hall opened. Now most colleges are open to men and women. It is not easy to get a place at Oxford University to study for a degree. But outside the university there are many smaller private colleges which offer less difficult courses and where it is easy to enrol. Most students in these private schools take business, secretarial or English language courses.

Oxford is, of course, famous for its first-class education as well as its beautiful buildings. Some of the most intelligent men and women in the country live and work here. Oxford gives them what they need: a quiet atmosphere, friendly colleagues and the four-hundred-year-old library, which has about five million books. Oxford has same of the finest architecture in Britain. Some of their colleges, chapels and libraries are there, four and even five hundred years old, and are full of books and precious paintings. You can see there many lovely gardens, where the students can read and relax in the summer months.


QUESTIONS

1. What is the oldest university in Oxford?

2. When did it open?

3. What is Oxford famous for?

4. How many colleges are there in university?

5. Where do students relax and read?


VOCABULARY

to enrol — надійти

chapel — каплиця

precious — безцінний

painting — полотно


ОКСФОРД - УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТО


Це університетське місто дуже гарне. Найдавніший університет тут — Оксфордський. Перший з його коледжів був відкритий у 1249 р. Тепер в університеті 35 коледжів і близько 13 тисяч студентів, більшість з яких — іноземці. До 1878 p., коли був відкритий перший жіночий коледж леді Маргарет Холл, в університеті не було жінок. Тепер більшість коледжів відкриті як для чоловіків, так і для жінок. В Оксфордському університеті нелегко отримати ступінь. Але поза університетом існує велика кількість маленьких приватних коледжів, що пропонують менш складні курси і куди легше вступити. Більшість студентів у цих приватних школах відвідують курси бізнесу, секретарів та курси англійської мови.

Звичайно, Оксфорд відомий своїми красивими будівлями так само, як і першокласною освітою. Найрозумніші люди країни живуть і працюють тут. Оксфорд дає їм усе: спокійну обстановку, дружніх колег і 40-літню бібліотеку, у якій близько п’яти мільйонів книг. В Оксфорді розташовані найкрасивіші будинки Британії. Деяким коледжам, каплицям і бібліотекам триста, чотириста і навіть п’ятсот років, і вони повні книг і безцінних полотен. Тут багато гарних садів, де студенти читають і відпочивають у літні місяці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити