Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE NATIONAL SYMBOLS OF GREAT BRITAIN


It is a well-known fact that British flag is often called the Union Jack. Its name derives from the use of the Union Flag on the jack-staff of naval vessels. It represents the emblems of three countries under one Sovereign. There are several emblems that appear on the Union Flag. They are crosses of three patron saints.

A red cross on a white background is a cross of St George, a patron saint of England. A white diagonal cross on a blue background is a cross of St Andrew, a patron saint of Scotland. A red diagonal cross on a white background is a cross of St Patrick, a patron saint of Ireland.

In 1801 appeared the final version of the Union Flag, it followed the Union of Great Britain with Ireland, and it included the cross of St Patrick. The cross still remains on the flag, though only Northern Ireland is now a part of the United Kingdom.

You won’t find Wales on the Union Flag, because it is not represented there. When the first version of the flag appeared, Wales was already united with England. The national flag of Wales is a red dragon on a field of white and green. It dates from the 15th century.

The British National anthem is a patriotic song, which was first performed in 1745. On official occasions it is usual to sing the first verse only. Here are the words of this verse:

God save our gracious Queen!

Long live our noble Queen!

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us

God save the Queen!


QUESTIONS

1. What is the name of the British flag?

2. What does it represent?

3. When did the final version of the flag appear?

4. Why is Wales not represented on the Flag?

5. When was first British national anthem performed?


VOCABULARY

vessels — судна

patron saint — святий заступник

background — тло

anthem — гімн

gracious — славний

noble — шляхетний

to reign — правити


НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Усім відомо, що британський прапор часто називають «Юніон Джек». Ця назва бере свій початок з тих часів, коли державний прапор використовувався на судах. Він представляє емблеми трьох країн під одним командуванням. На прапорі з’являється кілька емблем. Це хрести трьох святих заступників.

Червоний хрест на білому тлі — хрест святого Георга, заступника Англії. Білий діагональний хрест на блакитному тлі — хрест святого Ендрю, заступника Шотландії. Червоний діагональний хрест на білому тлі — хрест святого Патрика, заступника Ірландії.

У 1801 р. з’явилася остання версія прапора, вона стала результатом об’єднання Великобританії з Ірландією, тоді й був уключений хрест святого Патрика. Хрест усе ще на прапорі Британії, хоча тільки Північна Ірландія є частиною Сполученого Королівства.

Ви не знайдете на прапорі Уельс, тому що його там немає. Коли з’явилася перша версія прапора, Уельс уже був об’єднаний з Англією. Національний прапор Уельсу — червоний дракон на зелено-білому тлі. Він датується XV століттям.

Британський національний гімн — це патріотична пісня, яка була вперше представлена в 1745 р. На офіційних подіях співається тільки перший куплет пісні. Ось він:

Господи, врятуй нашу славну королеву!

Нехай довго живе наша шляхетна королева!

Господи, врятуй королеву!

Пошли їй переможного

Щасливого і славного

Довгого правління!

Господи, врятуй королеву!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити