Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

OUTSTANDING EVENTS IN THE HISTORY OF GREAT BRITAIN


There were many outstanding events in the history of Great Britain. Many different tribes tried to control the territory of Britain. England was.added to the Roman Empire in 43 A.D. Roman invasion played a very important role in the history of the country. The Romans built the first roads in the country, dug the first walls. The Romans, who were great architects, constructed the first towns in Britain.

But the Normans influenced the British civilization most of all. They came, in 1066 under the leadership of William the Conqueror. As the invaders spoke French, their speech influenced the English language.

Once the British had to face the French in 1805 at the battle of Trafalgar. Then Admiral Nelson won a great victory over the French fleet. In order to commemorate this event the monument to Admiral Nelson was erected on this square.

In the 18th century technological and commercial innovation led to the Industrial Revolution. The 13 North American Colonies were lost, but replaced by colonies in Canada and India.


QUESTIONS

1. What tribes influenced the British civilization most of all?

2. What happened in 43 A.D.?

3. Whose invasion played an important role in the history of Britain?

4. What led to the Industrial Revolution?

5. What were the 13 North American colonies replaced by?


VOCABULARY

tribe — плем’я

outstanding — видатний

empire — імперія

battle — битва


ВИДАТНІ ПОДІЇ У ЖИТТІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


В історії Великобританії було багато видатних подій. Різні племена намагалися керувати територією Великобританії. У 43 р. н.е. Англія була приєднана до Римської імперії. Завоювання Римом зіграло важливу роль в історії країни. Римляни побудували перші дороги в країні, викопали перші колодязі. Римляни, які були видатними архітекторами, побудували перші міста в Британії.

Але нормани вплинули на британську цивілізацію більше за все. Вони прийшли в 1066 р. під проводом Вільгельма Завойовника. Оскільки завойовники говорили французькою мовою, їхня мова вплинула на англійську.

Один раз британці протистояли французам у 1805 р. у битві під Трафальгаром. Тоді адмірал Нельсон здобув перемогу над французьким флотом. На честь цієї події на площі був споруджений пам’ятник адміралові Нельсону.

У XVIII сторіччі технологічні та комерційні нововведення призвели до промислової революції. Тринадцять північноамериканських колоній були втрачені, але їх замінили колонії в Канаді й Індії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити