Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

ENGLAND UNDER FOREIGN KINGS


It was the dark time when the Danes attacked the English. They caught some coast territories. Firstly, the English defended their territory but the Danes returned again and again to attack England. As a result they caught some territories. The English people had to pay tribute. But the Danes wanted to rule over the country and after many battles took the crown of England. They held it for twenty-four years. Three Danish kings ruled over England. One of these kings — Canute was at the same time the king of England, Denmark, Norway and Sweden. The rule of Danish kings over England came to an end soon after Canute’s death in 1035.

Now, the Normans began to attack the coasts of England from Normandy (France). In 1066 the Normans won the victory and William, Duke of Normandy, was crowned king of England and was called William the Conqueror.

The invaders burnt houses and killed people. The land was taken from the English and given to the Normans. The invaders spoke French, and it was the language of the upper classes and the government. English was the language of the lower classes that time.


QUESTIONS

1. Did the Danes catch the whole English territory at once?

2. What did the English have to do when their territory was caught?

3. How long did the Danes hold the English Crown?

4. What was Canute?

5. He was just the king of England, was not he?

6. When did Canute die?

7. What happened when Canute died?

8. Who were the new invaders?

9. What did they do?

10. Did they speak English?


VOCABULARY

to offend — нападати

to rule — керувати

the Normans — нормани

crown — корона

Canute — Канут

duke — герцог

to crown — коронувати

conqueror — завойовник

William the Conqueror — Вільгельм Завойовник

to burn (past burnt, p.p. burnt) — палити, спалювати, підпалювати

to kill — убивати

upper class — аристократія

Norway — Норвегія

Sweden — Швеція

death — смерть

Normandy — Нормандія (провінція у Франції)

the lower classes — нижчі прошарки населення


АНГЛІЯ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ КОРОЛІВ


Це був темний час, коли датчани нападали на англійців. Вони захопили деякі прибережні території. Спочатку англійці захищали свою територію, але датчани поверталися і нападали на Англію знову й знову. Врешті вони захопили деякі території. Англійці повинні були платити данину. Але датчани хотіли керувати всією країною і після багатьох боїв захопили корону Англії. Вони правили країною протягом двадцяти чотирьох років. Три датські королі правили Англією. Один із цих королів — Канут — був у той же час і королем Англії, і королем Данії, і Норвегії, і Швеції. Правління датських королів в Англії закінчилося незабаром після смерті Канута в 1035 р.

Тепер нормани почали нападати на узбережжя Англії з Нормандії (Франція). У 1066 р. нормани здобули перемогу, і Вільгельм, герцог Нормандії, став королем Англії й був названий Вільгельмом Завойовником.

Загарбники палили будинки й убивали людей. Земля англійців була захоплена і віддана норманам. Загарбники розмовляли французькою мовою, і це була мова вищого класу й уряду. Англійська мова була в той час мовою нижчих прошарків населення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити