Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

SIR WILLIAM WALLACE


When the king of Scotland died without an heir to the throne the nephew of the king, also the king of England nicknamed Edward the Longshanks (Edward I) took the throne for himself and completed control of Scotland.

William Wallace was born in January of the year 1272. He was the second of three sons. He was born in the town of Elerslie, which was in Scotland. His Father Sir Malcolm Wallace held the title of knight but had no political power. Wallace’s Father was involved in a revolt when William was 14 years old. So, he was sent to live with his uncle. His Uncle taught William Latin and French and how to be a swordsman. When William’s father returned from the revolt at Turnberry Band William was 17 years old. Fighting between rival families and rival towns were heating up. Civil War was about to break out in Scotland. There were a number of battles and in one of that battles, in the Battle of Loudon Hill, William’s father was involved and killed. William stayed with his mother for two years until he met Murron Braidfoot and married her in the year 1292.

There are many tales on how William Wallace became outlaw after his marriage. One such is that one day William was fishing at a nearby lake when a group of English soldiers approached him and demanded William give them the fish he had caught. William trying to get food for himself and his wife said they could only take half. The soldiers enraged and lunged at William. But William fought off and killed both of the guards, forever becoming an outlaw. In the month of May 1297 a group of English soldiers under the command of the English Sheriff of Lanark were ordered to kill Wallace’s wife. So, William started his revolt against England when his wife had been murdered in an attempt to arrest him. Wallace’s act attracted the attention of common folk and Scots nobles alike, all of whom were unwilling to bear Edward the Longshanks laws.

Rebellion forces under William Wallace were scattered all over Scotland but they all gathered together and met a larger, better equipped English army at the Battle of Sterling. The Battle of Sterling happened a little differently than portrayed in the movie «Brave heart». On September 11, 1297, the English forces were arrayed around Sterling Castle, while the Scots were opposite them. All that separated the two armies was a bridge across the stream. Because of poor commanding, the English were trapped as they crossed the bridge and were slaughtered by the Scots.

In March of 1298, Wallace was knighted by the Scottish noble man Robert and was appointed guardian of Scotland.

Edward I finally headed for Scotland with his army in July of 1298. The English army was much larger than the Scots and despite Wallace’s best efforts the English decimated the Scots at the battle of Falkirk. Wallace himself barely escaped and some historians do believe that Robert helped Wallace escape from English soldiers.

After Scotland’s loss at Falkirk, Wallace resigns as guardian of Scotland; no one knows what Wallace did for the next 3 years. But some believe he led mild raids into England that only enraged King Edward I more. Many believe that someone betrayed Wallace, and he was captured near Glasgow. He was immediately sent to London to be executed for treason.


QUESTIONS

1. Why was Wallace sent to live with his uncle?

2. How did William Wallace become outlaw after his marriage?

3. What do you know about the Battle of Sterling?

4. Why were the English defeated then?

5. What happened during the battle of Falkirk?

6. What did Wallace do after Scotland’s loss?


VOCABULARY

heir — спадкоємець nephew — племінник

nickname — прізвисько, кличка

knight — лицар

to be involved in — бути втягненим у що-небудь

revolt — повстання, заколот

swordsman — мечник

rival — 1) суперник; 2) той, хто виступає суперником

nearby — прилеглий, сусідній

to approach — наближатися

to demand — вимагати

to enrage — викликати лють, дратувати

to lunge at — завдавати удару

to fight (past fought, p.p. fought) off — відбити (атаку, напад)

outlaw — людина поза законом, вигнанець

to murder — убити

attempt — спроба

to attract attention — привернути увагу

to bear (past bore, p.p. borne) — терпіти, виносити

to approach — наближатися

rebellion — повстання

to scatter — розкидати

to array — шикувати (війська)

slaughter — улаштовувати різанину; убивати

to decimate — знищувати масами

barely — ледь

to resign — відмовлятися (від посади)

to betray — віддавати

to execute — страчувати treason — зрада


CEP ВІЛЬЯМ BOЛЛAC


Коли помер король Шотландії, не залишивши після себе спадкоємця на трон, племінник короля, король Англії, прозваний Едвардом Довготелесим (Едвард І) зайняв трон і захопив владу в Шотландії.

Вільям Воллас народився в січні 1272 р. Він був другим із трьох синів. Він народився в містечку Елерслі, що знаходиться в Шотландії. Його батько, сер Малькольм Воллас, мав титул лицаря, але не мав ніякої політичної влади. Він (його батько) взяв участь у повстанні, коли Вільямові виповнилося 14 років. Хлопчика відіслали до дядька. Дядько навчив Вільяма латини й французької мови, а також мистецтву володіти мечем. Коли батько Вільяма повернувся з повстання, Вільямові було 17 років. Протистояння між протиборчими родинами й містами зростало. Була готова спалахнути громадянська війна. Йшли численні суткчки, і в одному з цих боїв, битві під Лоудонським Пагорбом, брав участь батько Вільяма, тоді він і був убитий. Вільям жив зі своєю матір’ю ще два роки, до того моменту, Поки не зустрів Мюррон Брейдфут і не одружився з нею у 1292 р.

Існує багато розповідей про те, як Воллас став поза законом після свого одруження. Одна з них розповідає про те, що одного разу Вільям ловив рибу у прилеглому озері, коли до нього під’їхали англійці та вимагали, щоб Вільям віддав їм наловлену ним рибу. Вільям, намагаючись дістати їжу для себе і своєї дружини, сказав, що може віддати тільки половину. Солдати розгнівалися й ударили Вільяма. Але він дав їм відсіч і убив обох стражників, назавжди ставши поза законом. У травні 1297 р. групі англійських солдатів на чолі з англійським шерифом Ланарка було наказано вбити дружину Волласа. Так, після того як його дружина була вбита при спробі його заарештувати, Вільям починає свою війну проти Англії. Вчинок Волласа привернув увагу звичайних людей і шотландської знаті, усіх, хто не підтримував правління Едварда Довготелесого.

Сили повстанців під проводом Вільяма Волласа були розкидані по всій Шотландії, але вони зібралися разом і зустріли переважаючу за кількістю, краще озброєну армію англійців у Стерлінгтонській битві. (Справжня) битва під Стерлінгом небагато відрізнялася від тієї, котра зображена у фільмі «Відважне серце». 11 вересня 1297 р. англійські війська вишикувалися навколо стерлінгтонського замку, навпроти стояли шотландці. Усе, що розділяло дві армії, — це міст через річечку. Через погане командування англійці потрапили в пастку, як тільки перейшли міст, і були вирізані шотландцями.

У березні 1298 р. Воллас був посвячений у лицарі шотландським аристократом Робертом і призначений охоронцем Шотландії.

Зрештою, Едвард І виступив до Шотландії зі своєю армією в липні 1298 р. Англійська армія була набагато більшою, ніж армія шотландців, і, незважаючи на всі зусилля Волласа, англійські війська наголову розбили шотландців у битві під Фалкірком. Воллас ледь не потрапив у полон, і деякі історики вважають, що від англійських солдатів Волласові допоміг утекти Роберт.

Після поразки шотландців під Фалкірком Воллас відмовляється від титулу охоронця Шотландії, і ніхто не знає, що робив Воллас у наступні три роки. Але дехто вважає, що він здійснював невеликі набіги на англійську територію, які тільки більше й більше дратували короля Едварда І. Багато хто думає, що Волласа зрадили, і він був схоплений неподалік від Глазго. Він був негайно доставлений у Лондон і страчений за зраду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити