Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE FLAG OF THE UK


The flag of the United Kingdom is officially called the Union Flag, because it embodies the emblems of three countries united under one monarch. The Union Flag is commonly known as the Union Jack, although the exact origin of the name is unclear.

One explanation is that it gets its name from the «jack staff» of naval vessels (a small flagpole at the front of Royal Navy vessels) from which the original Union Flag was flown.

The emblems that appear on the Union Flag are the crosses of the three patron Saints: Wales is not represented on the Union Flag because by the time the first version of the flag appeared, Wales was already the part of England.

The Welsh Flag, a red dragon on a field of white and green, dates from the fifteenth century.

The Union Flag underwent a gradual development. The first one was created in 1606, when England and Scotland were united under one King James I, by combining the flags of St George and St Andrew

In the seventeenth century, the flag underwent several changes. After the execution of Charles I in 1649, Oliver Cromwell, the Lord Protector, introduced a special Commonwealth flag consisting of St George’s cross and the gold harp of Ireland. When Charles II was restored to the throne in 1660 he reintroduced the Union Flag of James I.

The final version of the Union Flag appeared in 1801, following the union of Great Britain with Ireland, with the inclusion of the cross of St Patrick. The cross remains on the flag although only the northern part of Ireland now remains part of the United Kingdom.


QUESTIONS

1. What is the official name for the flag of the United Kingdom?

2. What emblems appear on the Union Flag?

3. How does the Welsh flag look like?

4. When was the first Union Flag created?

5. When did the final version of the Union Flag appear?


VOCABULARY

United Kingdom — Сполучене Королівство

to embody — утілювати (у чомусь — in); зображувати; поєднувати, з’єднувати; включати

Union Jack — див. Union Flag

«jack staff» — «гюйс-шток»

Royal Navy vessels — військово-морські сили Великобританії

patron Saints — святі-заступники

to date from — датуватися

a gradual development — поступовий розвиток

to undergo (underwent, undergone) — відчувати, переносити; піддаватися (чомусь)

execution — страта

the Lord Protector — лорд-захисник, протектор (титул, уведений Олівером Кромвелем)

St George’s cross — хрест святого Георга

the gold harp of Ireland — золота арфа Ірландії

inclusion — включення, додавання, додаток, приєднання

the cross of St Patrick — хрест святого Патрика

to remain — залишатися, перебувати; жити; знаходитися


ПРАПОР ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Прапор Великобританії офіційно називається прапором Сполучення, тому що на ньому відбиті символи трьох країн, об’єднаних під владою одного монарха. Прапор Сполучення, як правило, відомий як «Юніон Джек», хоча точне походження цього імені невідоме.

Одне з пояснень стверджує, що назва походить від назви «гюйс-штока» військових кораблів (малий флагшток на передньому боці королівського судна військово-морського флоту), де й майорів справжній прапор Сполучення.

Символи відбиті на прапорі Сполучення — це хрести трьох святих-заступників: Уельс не представлений на прапорі Сполучення, тому що в той час, коли з’явився перший варіант прапора, Уельс уже був частиною Англії.

Уельський прапор, червоний дракон на біло-зеленому тлі, існує з п’ятнадцятого сторіччя.

Прапор Сполучення виник поступово. Перший варіант був створений у 1606 p., коли Англія і Шотландія були об’єднані під одним королем Джеймсом І, прапори святого Георга і святого Ендрю були також об’єднані.

У сімнадцятому сторіччі прапор зазнав декількох змін. Після страти Чарльза І у 1649 р. Олівер Кромвель, лорд-протектор, увів спеціальний прапор Співдружності націй, що складається з хреста святого Георга і золотої арфи Ірландії. Коли Чарльз II у 1660 р. одержав трон, він знову ввів прапор Сполучення короля Джеймса І.

Останній варіант прапора з’явився у 1801 p., після об’єднання Великобританії з Ірландією, тоді прапор включив у себе хрест святого Патрика. Хрест дотепер є на прапорі, хоча зараз тільки північна частина Ірландії залишається в складі Великобританії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити