Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

LONDON ART GALLERIES


The London National Gallery is situated on the north side of Trafalgar Square which is famous for its monument to Admiral Nelson, its fountains and pigeons. The gallery is a long, low building in classic style and it contains Britain’s best-known collection of pictures. The collection was begun in 1824. The National Gallery is rich in paintings by Italian masters such as Raphael, and it contains pictures of all European schools of art such as works by Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Murillio, El Greco, and nineteenth century French masters. Admission to the Gallery is free as well as other British National Galleries and museums, which are maintained by money voted by Parliament.

Just behind the National Gallery stands the National Portrait Gallery, in which the visitor can see portraits of British monarchs since the reign of Richard II (1377-1399), and of historical celebrities such as Shakespeare and Cornwell.

The National Gallery of British Art, better known as the Tate Gallery, was given to the nation by a rich sugar merchant, Sir Henry Tate, who had a taste for the fine arts. It overlooks the Thames, not far from the Houses of Parliament. English artists are naturally well represented here, and in the museum there is also a range of modern works, including some sculptures, by foreign artists. This, of all the London galleries, is the young people’s gallery. It has been stated that three-quarters of its visitors are under twenty-five.

The Wallace collection at Herdford House was formed by Lord Herdford and his half-brother, Sir Richard Wallace. There is here a very fine display of weapons and amour, of pottery and sculpture.

On a summer day, a visit to Kenwood House in Kenwood is worth while it contains a small collection of paintings. Afterwards, one can go out and stroll by the lily-pond and then enter the little wood that surrounds it. Kenwood House is maintained by the Greater London Council.


QUESTIONS

1. Where is the London National Gallery situated?

2. What kind of pictures does the National Gallery contain?

3. When was the collection begun?

4. Why is the admission to the Gallery free?

5. What can a visitor see in the National Portrait Gallery?

6. Who gave the National Gallery of British Art to the nation?

7. What is there in the Wallace collection at Herdford House?

8. What does Kenwood House contain?


VOCABULARY

pigeon — голуб

painting — картина

admission — вхід

to maintain — містити, підтримувати

to reign — правити

celebrity — знаменитість

merchant — торговець, купець

fine arts — образотворче мистецтво

weapons — зброя

amour — обладунок

pottery — кераміка

to stroll — прогулюватися

to surround — оточувати


ЛОНДОНСЬКІ ХУДОЖНІ ГАЛЕРЕЇ


Лондонська національна галерея розташована на північному боці Трафальгарської площі, знаменитої своїм пам’ятником адміралові Нельсону, своїми фонтанами і голубами. Галерея являє собою довгий низький будинок, побудований у класичному стилі, у ній представлена добре відома британська колекція картин. Колекцію стали збирати з 1824 р. Національна галерея багата на картини італійських майстрів, таких як Рафаель, тут знаходяться здобутки всіх європейських шкіл мистецтва, роботи таких художників, як Рембрандт, Рубенс, Ван-Дейк, Мурільйо, Ель Греко, й витвори французьких майстрів дев’ятнадцятого сторіччя. Вхід у галерею безкоштовний, так само, як і в інші британські національні галереї та музеї, кошти на утримання яких виділяються парламентом.

Відразу за Національною галереєю знаходиться Національна портретна галерея, у якій відвідувачі можуть побачити портрети британських монархів з часів правління Річарда II (1377-1399 pp.) та історичних знаменитостей, таких як Шекспір і Корнвел.

Національна галерея британського мистецтва, більше відома як Тейт галерея, була подарована нації багатим торговцем цукру, сером Генрі Тейтом, який добре знався на образотворчому мистецтві. Галерея з видом на Темзу розташована недалеко від будинку парламенту. Роботи британських художників, звичайно, представлені тут повною мірою. У музеї є також ряд сучасних творів, включаючи деякі скульптури іноземних майстрів. З усіх лондонських галерей саме цей будинок найбільше відвідують молоді люди. Підраховано, що три чверті її відвідувачів — молоді люди до двадцяти п’яти років.

Уоллська колекція в будинку Хердворда була заснована лордом Хердвордом і його братом за одним з батьків, сером Річардом Уоллсом. Тут представлена прекрасна виставка зброї й обладунку, кераміки й скульптури.

У літній день варто відвідати кенвудську будівлю у Кенвуді. Вона містить невелику колекцію живопису. Потім можна вийти і прогулятися до ставочка, який заріс лататтям, а потім пройтися маленьким лісом, який оточує музей. Кенвудський будинок утримується за рахунок Великої лондонської муніципальної ради.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити