Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE GLOBE THEATRE


In 1949 an American actor Sam Wanamaker came to London and decided to visit the site of the famous Globe Theatre where Shakespeare had staged his plays. All he found, however, was a plaque on the wall of a brewery: « Here stood the Globe Playhouse of Shakespeare». Wanamaker was so shocked that he decided to rebuild the Globe.

It took many years to raise the money, get permission and find out exactly what the place looked like in the old days.

On June 12, 1997, Her Majesty the Queen opened the International Shakespeare Globe Centre, the recreation of Shakespeare’s theatre. Unfortunately, Sam Wanamaker died in 1993 and wasn’t in the audience to see his dream finally come true.

Today you can visit the beautiful new Globe, and in summer you can even see a play performed as it would have been in Shakespeare’s days.

Shows at the new Globe are staged in much the same way as they were then — with no scenery, spotlights or microphones. And as in Shakespeare’s time, the crowd is free to join in, calling out to the actors and getting involved in the story.

Women now play on the stage of the Globe, but on special occasions you can experience Shakespeare’s plays the way his audience would have: an all-male performance in original clothing and without interval. If it rains you’ll be given a rain hat so that you wouldn’t get wet to the skin.

The theatre’s artistic director, Mark Rylance, says that his dream is «to reawaken a love of words — a theatre for the heart, not just the intellect».


QUESTIONS

1. When was the Globe recreated?

2. Whose idea was to recreate the theatre?

3. Is new. Globe today different from what it was many years ago?

4. Do women play On the stage?


VOCABULARY

plaque — дощечка

brewery — броварня

to get involved — втягнутим

occasion — випадок, привід

unfortunately — на жаль


ТЕАТР «ГЛОБУС»


У 1949 р. американський актор Сем Вонамейкер приїхав у Лондон і вирішив відвідати відомий театр «Глобус», де Шекспір ставив свої п’єси. Усе, що він знайшов, була дощечка на стіні броварні з написом: «Тут стояв театр Шекспіра «Глобус». Вонамейкер був шокований і вирішив відреставрувати «Глобус».

Йому знадобилося багато років, щоб знайти гроші, одержати дозвіл і з’ясувати, як раніше виглядав театр.

12 червня 1997 р. Її Величність королева відкрила міжнародний центр Шекспіра «Глобус», відроджений театр Шекспіра. Але, на жаль, Сем Вонамейкер умер у 1993 р. і не побачив своєї мрії, яка здійснилася.

Сьогодні ви можете відвідати «Глобус», а влітку можете навіть побачити п’єсу такою, якою вона була за часів Шекспіра.

Вистави на сцені «Глобуса» майже такі ж, які вони були тоді — без декорацій, спеціального освітлення або мікрофонів. І навіть, як за часів Шекспіра, люди можуть щось викрикувати акторам або бути втягнутими в п’єсу.

Зараз жінки грають на сцені «Глобуса», але в деяких випадках можна побачити п’єси, де всі ролі грають чоловіки, у справжньому одязі тієї епохи і без антрактів. Якщо йде дощ, то вам дадуть капелюх, щоб не промокнути.                                                

Художній директор театру Марко Ріланс говорить, що його мрія — «відродити любов до слова — театр для серця, не просто для інтелекту».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити