Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

ROYAL TRADITIONS


Great Britain is rather conservative country. But it has many holidays, festivals, customs and traditions, which are accurately observed. One of the most exciting features in England is its Royal traditions. Every year, thousands of tourists come to England to visit its historical places, monuments and of course to view some of the Royal traditions. Here are some of them.

The Trooping of the Colour

The Queen is the only person in Britain with two birthdays. Her real birthday is on April 21st, but she has an official birthday, too. That’s on the second Saturday in June. And on the Queen’s official birthday, there is a traditional ceremony called the Trooping of the Colour. It’s a big parade with brass bands and hundreds of soldiers at Horse.

Guards Parade in London. The Guards march in front of the Queen. The Guards are trooping the colour. Thousands of Londoners and visitors watch Horse Guards Parade. And millions of people at home watch it on television.

The changing of the Guard

This happens every day at Buckingham Palace, the Queen’s home in London. Soldiers stand in front of the palace. Each morning these soldiers change. One group leaves and another arrives. In summer and winter tourists stand outside the palace at 11.30 every morning and watch the Changing of the Guard.

Maundy Money

Maundy Thursday is the day before Good Friday, at Easter. On that day the Queen gives Maundy Money to a group of old people. This tradition is over 1000 years old.

Swan-upping

On the River Thames there are hundreds of swans. A lot of these beautiful white birds belong to the king or queen. In July the young swans on the Thames are about two months old. Then the Queen’s swan keeper goes, in a boat, from London Bridge to Henley. He looks at all the young swans and marks the royal ones.

The State opening of Parliament

Parliament, not the Royal Family, controls modern Britain. But traditionally the Queen opens Parliament every autumn. She travels from Buckingham Palace to the Houses of Parliament in a gold carriage. At the Houses of Parliament the Queen sits on a «throne» in the House of Lords. Then she reads the «Queen’s Speech».

The Queen wears a crown and other jewels from the Crown Jewels.

The Order of the Garter ceremony

The Order of the Garter ceremony has a long history. King Edward III started the Order in the fourteenth century. At that time, the people in the Order were the twenty-four Bravest knights in England. Now the knights of the Order aren’t all soldiers. They are members of the House of Lords, church leaders or politicians.

The Queen is the Sovereign of the Order of the Garter. But she isn’t the only royal person in the Order. Prince Charles and Prince Philip are Royal Knights.

In June the Order has a traditional ceremony at Windsor Castle. This is the Queen’s favourite castle. It’s also the home of the Order of the Garter. All the knights walk from the castle to St George’s Chapel, the royal church at Windsor. They wear the traditional clothes or «robes» of the Order. These robes are very heavy but they are an important part of one of Britain’s oldest tradition.

The Queen’s Christmas speech

On Christmas Day at 3.00 in the afternoon, the Queen makes a speech on radio and TV. It’s ten minutes long. In it she talks to the people of the United Kingdom and the Commonwealth. The Commonwealth is a large group of countries. In the past they were all in the British Empire. Australia, India, Canada and New Zealand are among the 49 members.

The В. В. C. (the British Broadcasting corporation) sends the Queen’s speech to every Commonwealth country. In her speech the Queen talks about the past year.


QUESTIONS

1. What British Royal traditions do you know?

2. What does the Trooping of the Colour mean?

3. When does the guard change at Buckingham Palace?

4. When does the Queen open the Parliament?

5. Who started the ceremony of the Order of the Garter?


VOCABULARY

Trooping of the Colour — винос прапора

brass band — духовий оркестр

Horse Guards — кінногвардійський полк

changing of the guard — зміна варти

Maundy Thursday — Страсний четвер

Good Friday — Страсна п’ятниця

swan — лебідь

Order of the Garter — орден Підв’язки

sovereign — монарх

robes — мантія

commonwealth — співдружність


КОРОЛІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ


Великобританія — досить консервативна країна. Але в ній є багато свят, обрядів і традицій, яких акуратно дотримуються. Одна з найбільш вражаючих особливостей Англії — це королівські традиції. Щороку тисячі туристів приїжджають в Англію, щоб відвідати історичні місця і пам’ятники та, звичайно ж, побачити деякі з королівських традицій. Ось деякі з них.

Винос прапора

Королева — єдина людина в Британії з двома днями народження. Її справжній день народження 21 квітня, але в неї є й офіційний день народження — друга субота червня. В офіційний день народження королеви відбувається церемонія виносу прапора. Це великий парад з духовими оркестрами і сотнею солдат з кінногвардійського полку Лондона. Солдати проходять перед королевою і несуть прапор. Тисячі жителів і гостей Лондона дивляться цей парад. І мільйони людей можуть побачити його вдома по телевізору.

Зміна варти

Зміна варти відбувається щодня в Букінгемському палаці, лондонській резиденції королеви. Солдати стоять перед палацом і щоранку міняються. Одна група йде, а інша — приходить на їхнє місце. Узимку і влітку щоранку об 11.30 туристи стоять за територією палацу і спостерігають за цією церемонією.

Милостиня Великого Посту

У Страсний четвер, перед Страсною п’ятницею Великодня, королева подає милостиню людям похилого віку. Цій традиції більше 1000 років.

Маркірування лебедів

По ріці Темзі плаває більше сотні лебедів. Багато які з цих красивих птахів належать королю або королеві. У липні молоді лебеді досягають двох місяців. І королівський хранитель лебедів пливе в човні від Лондонського мосту до Хенлі. Він вибирає молодих лебедів і позначає королівських.

Відкриття парламенту

Парламент, не королівська родина, контролює сучасну Британію. Але за традицією королева відкриває парламент щоосені. Вона приїжджає з Букінгемського палацу в будинок парламенту в золотій кареті. У будинку парламенту королева сидить на троні в палаті лордів і читає свою королівську промову з цього приводу. Королева надягає корону й інші прикраси.

Церемонія ордену Підв’язки

У цієї церемонії довга історія. Король Едуард III заснував орден у XIV сторіччі. У той час в орден входили 24 найбільш сміливих лицарі Англії. Зараз лицарі ордену можуть і не бути солдатами. Вони — члени палати лордів, лідери церкви і політики. Королева є сувереном ордену Підв’язки. Але в ордені вона лише королівська особа. Принц Чарльз і принц Філіпп — лицарі ордену.

У червні орден проводить свою звичайну церемонію біля Віндзорського замку. Це улюблений замок королеви. Також це будинок ордену Підв’язки. Усі лицарі проходять від замку до каплиці святого Георгія, королівської церкви Віндзора. Вони одягнені в традиційні мантії ордену. Ці мантії дуже важкі, але вони є найважливішою частиною давньої британської традиції.

Різдвяна промова королеви

О 3 годині дня на Різдво королева звертається до людей по радіо і телебаченню. Її промова триває 10 хвилин. Вона звертається до людей Сполученого Королівства і Співдружності. Співдружність — це велика група країн. У минулому вони всі були в Британській імперії. Австралія, Індія, Канада і Нова Зеландія — серед 49 членів.

Бі-бі-сі (Британська віщальна корпорація) транслює королівську промову в кожній країні Співдружності. Як правило, у своїй промові королева говорить про минулий рік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити