Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

PARLIAMENT. THE PALACE OF WESTMINSTER


Britain is administered from the Palace of Westminster in London. This is also known as the Houses of Parliament. Parliament is made up of two chambers — the House of Commons and the House of Lords. The members of the House of Lords are not elected: they qualify to sit in the House because they are bishops of the Church of England, aristocrats who have inherited their seats from their fathers, people with titles. There has been talk of reform in this century because many Britons think that this system is undemocratic. The House of Commons, by contrast, has 651 seats which are occupied by Members of Parliament (MPs) who are elected by the British public. The United Kingdom is divided into constituencies, each of which has an elected MP in the House of Commons.

Each of the major political parties appoints a representative (candidate) to compete for each seat. Smaller parties may have a candidate in only a few constituencies. There may be five or more parties, fighting for one seat, but only one person — the candidate who gets the greatest number of votes — can win. Some parties win a lot of seats and some win very few, or none at all.

The Queen, who is the Head of State, opens and closes Parliament. All new laws are debated (discussed) by MPs in the Commons, then debated in the Lords, and finally signed by the Queen. All three are part of Parliament in Britain.


QUESTIONS

1. What is Parliament made up of?

2. Are the members of the House of Lords elected?

3. What do Britons think about this system?

4. Who appoints a representative to compete for each seat?

5. Who can win the seat?

6. Who is the Head of State?


VOCABULARY

to be made up of — складатися з

elected — той, хто обирається

inherited — успадкований

seat — місце

constituency — виборчий округ

candidate — кандидат

vote — голосування, право голосу


ПАРЛАМЕНТ. ВЕСТМІНСТЕРСЬКИЙ ПАЛАЦ


Уряд Британії знаходиться у Вестмінстерському палаці в Лондоні. Вестмінстерський палац відомий також як Будинок парламенту. Парламент складається з двох палат — палати громад і палати лордів. Членів палати лордів не обирають: вони є членами парламенту, тому що вони — єпископи англійської церкви й аристократи, що успадкували свої місця від батьків, титулованих осіб. Йдуть розмови про реформу цієї системи в нашому сторіччі, тому що багато британців не вважають таку систему демократичною. Палата громад, навпаки, має 650 місць. Ці місця посідаються членами парламенту, яких обирає британський народ. Сполучене Королівство поділене на виборчі округи, кожний з яких має свого представника (члена парламенту) у палаті громад.

Кожна з основних політичних партій призначає представника (кандидата), щоб боротися за місце в парламенті. Менші партії можуть мати кандидатів тільки в декількох округах. За одне місце можуть боротися п’ять і більше партій, але перемогти може лише одна людина — кандидат, що отримує найбільшу кількість голосів. Деякі партії одержують багато місць, інші — зовсім мало або взагалі не одержують.

Королева, глава держави, відкриває і закриває парламент. Усі закони обговорюються членами палати громад, потім — членами палати лордів і, нарешті, підписуються королевою. Парламент у Британії складають королева, палата громад, палата лордів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити