Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

TONY BLAIR


Tony Blair is even more popular now than when he won his landslide victory. His 72 % approval rating in the polls is the highest first-year score for any British Prime Minister of either party since World War II. His Labour government is so far ahead of the opposition Tories in the national polls that the party of Margaret Thatcher, which dominated British politics for a generation, has almost disappeared as an affective political force. Today Blair is the most successful politician on the face of the earth.

Among his achievements are engineering of a historic peace agreement in Northern Ireland and managing of reassertion of a British presence in Middle East politics by sponsoring a negotiation in London. The British economy is blooming: the pound is up, and unemployment is down. There is only peace and prosperity.

Blair is succeeding by governing from the political centre rather than from the left or the right.

Blair is not a confrontational politician, who prefers to conclude an alliance across class and traditional political divides. He has enlisted top business executives to serve in his government and has gained respect in a constituency traditionally hostile to win the loyalty of middle-class voters in England, who have always been leery of the socialist agenda of the Labour Party. For years the party was dominated by working-class politicians.


QUESTIONS

1. Is Tony Blair is popular politician in Britain?

2. What are his achievements?

3. Is Blair a confrontational politician?

4. What has gained respect to him?

5. What other political leaders of Great Britain do you know?


VOCABULARY

landslide — значний

poll — опитування

to engineer — організовувати

reassertion — підтвердження

to bloom — процвітати

constituency — виборці

to enlist — вербувати

hostile — ворожий

leery — обережний


ТОНІ БЛЕР


Тоні Блер зараз навіть більш популярний, ніж коли він отримав свою значну перемогу. 72 % голосів на його користь за опитуванням — це найбільший рівень за його перший рік роботи, ніж у якого-небудь іншого прем’єр-міністра будь-якої партії з часів Другої світової війни. Його лейбористський уряд так далеко попереду опозиції торі за національними опитуваннями, що партія Маргарет Тетчер, яка домінувала у політиці Британії протягом покоління, зараз майже зникла як політична сила. Тоні Блер — найбільш успішний політик у світі.

Серед його досягнень — організація історичної мирної угоди у Північній Ірландії і підтвердження участі Британії в близькосхідній політиці шляхом спонсорування переговорів у Лондоні. Економіка Британії зараз процвітає: фунт стерлінгів росте, рівень безробіття падає. У країні тільки мир і процвітання.

Блеру вдається керувати країною скоріше з політичного центру, ніж зліва або справа.

Блер — не конфронтаційний політик, який воліє укладати союзи, незважаючи на класові та традиційні політичні розбіжності. Він заручився підтримкою представників великого бізнесу, щоб вони працювали в його уряді, і цим завоював повагу виборців, які в основному були вороже настроєні щодо лейбористів. Він завжди намагався заслужити лояльність виборців Англії середнього класу, які обережно ставилися до соціалістичних настанов лейбористської партії. Протягом багатьох років у цій партії були переважно політики з робітничого класу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити