Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE EXTERNAL AFFAIRS OF GREAT BRITAIN


The main objectives of Britain’s foreign policy are to enhance its security and prosperity and to promote and protect its interests overseas, world peace and economic growth.

Britain has diplomatic relations with 169 countries and it is a member of the European Community, an association of 12 democratic states. The objectives of the Community are common economic and trade policies, a common internal market, closer union between the peoples of Europe and a framework of Community law.

More than 50 % of Britain’s trade is with the other member states. Overseas countries having special links with the Community are accorded preferential treatment in aid and the development of trade.

It is important to note that Great Britain is an active member of the Commonwealth, a voluntary association of 50 independent states, which originated in the progressive dismantling of the British Empire after 1945. The Commonwealth comprises republics and national monarchies as well as countries having the Queen as their Head of State.

The Queen is the Head of the Commonwealth, and she is also Head of State in 16 member countries. Consultation between members takes place through official meetings, as well as through diplomatic representatives and nongovernmental organisations and other forms of international communication.

Britain also develops the overseas aid programme, which aims to promote sustainable economic and social progress, and the alleviation of poverty. Great Britain is considered as the world’s sixth largest aid donor, it provides development assistance to over 120 countries.

Britain believes that sustainable development requires the implementation of sound economic policies in the developing countries.


QUESTIONS

1. What are the main objectives of Britain’s foreign policy?

2. What is the European Community?

3. What are the objectives of the Community?

4. What does the Commonwealth comprise?

5. How does the consultation between the members of the Commonwealth take place?

6. What does Great Britain also develop?


VOCABULARY

objective — завдання

enhance — підсилювати

prosperity — процвітання

framework — рамки, межі

links — зв’язки

to accord — надавати

preferential — кращий

to dismantle — руйнувати

sustainable — безперервний

implementation — здійснення

sound — правильний, логічний


ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Основні завдання зовнішньої політики Великобританії — підсилювати безпеку та процвітання, підтримувати і захищати інтереси Британії, мир в усьому світі й економічне зростання.

Британія має дипломатичні відносини зі 169 країнами і є членом Європейського співтовариства, асоціації 12 демократичних держав. Мета Співтовариства — загальна економічна і торгівельна політика, спільний внутрішній ринок і тісний союз між народами Європи в рамках закону Співтовариства.

Більше 50 % торгівлі Британії здійснюється з державами — членами Співтовариства. Іншим державам, що мають особливі зв’язки зі Співтовариством, віддається перевага у допомозі й розвитку торгівлі.

Важливо відзначити, що Великобританія є активним членом Співдружності, добровільної асоціації 50 незалежних держав, що утворилися після розпаду Британської імперії в 1945 р. До Співдружності входять республіки і національні монархії, а також країни, на чолі яких стоїть королева.

Королева є главою Співдружності й також вона — глава 16 інших держав — членів Співдружності. Наради між членами відбуваються через офіційні зустрічі, дипломатичних представників, недержавні організації й інші форми міжнародного спілкування.

Британія також розвиває програму допомоги іншим країнам, метою якої є забезпечення безперервного економічного і соціального прогресу та зменшення бідності. Великобританія вважається шостим за величиною донором допомоги у світі, вона надає свою допомогу більш ніж 120 країнам.

Великобританія вірить, що безперервний розвиток вимагає здійснення правильної економічної політики в країнах, що розвиваються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити