Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE HOUSE OF LORDS


The House of Lords is the second chamber of the U.K. Houses of Parliament. Members of the House of Lords are also known as ’peers’ and consist of Lords Spiritual (senior bishops) and Lords Temporal (lay peers). Law Lords (senior judges) also sit as Lords Temporal. Members of the House of Lords are not elected.

In general, the functions of the House of Lords are similar to those of the House of Commons. There are two important exceptions: members of the Lords do not represent constituencies and are not involved in matters of taxation and finance. The role of the Lords is generally recognised to be complementary to that of the Commons and it acts as a revising chamber for many of the more important and controversial bills. All bills go through both Houses before becoming Acts, and may start in either House.

The House of Lords is also the final court of appeal for civil cases in the United Kingdom and for criminal cases in England, Wales and Northern Ireland. Only the Lords of Appeal (Law Lords) — of whom there are 12 employed full-time — take part in judicial proceedings.

The Speakership of the House of Lords has traditionally been performed by the Lord Chancellor. The Lord Chancellor’s powers as Speaker have been very limited compared with those of the Speaker of the House of Commons

Following the House of Lords Act 1999, there are only 92 peers. The majority of members are now life peers and the Government has been consulting on proposals for further reform of the Lords.

There were 689 peers in total in 2003. Members of the House of Lords, as I said before, are not elected and, with the exception of bishops who leave the House on retirement, they retain their seats for life.


QUESTIONS

1. What is the second chamber of the British Parliament?

2. How are the members of the House of Lords also called?

3. What are the functions of the House of Lords?

4. Do the Lords represent constituencies?

5. What is the final court of appeal for civil cases in the United Kingdom?

6. Who traditionally performs the Speakership of the House of Lords?

7. How many peers were there in the Parliament in total in 2003?


VOCABULARY

the House of Lords — палата лордів (верхня палата британського парламенту)

chamber — палата

peer — лорд, пер

lords spiritual — духовні лорди, «владики духовні»

lords temporal — світські лорди (спадкоємні пери)

Law Lords — судові лорди, лорди-судді

to elect — обирати (голосуванням)

similar — подібний; схожий

to legislate — видавати закони, законодавствувати

constituency — виборці, електорат; виборчий округ

to involve — стягувати

to recognise — визнавати, схвалювати

complementary — додатковий

to revise — перевіряти; виправляти

controversial — суперечливий, сумнівний

bill — законопроект, білль (те, що вноситься в парламент)

to appeal — апелювати, звертатися, волати

the Lords of Appeal — лорди-судді для судових апеляцій

to employ — надавати роботу; наймати

judicial — судовий; законний, приналежний закону

proceeding — акт, дія, справа, вчинок

to perform — виконувати

the Lord Chancellor — лорд-канцлер (глава судового відомства і верховний суддя Англії, голова палати лордів і одного з відділень Верховного суду)

proposal — пропозиція; план

bishop — єпископ

retirement — вихід у відставку; вихід на пенсію; відхід від справ


ПАЛАТА ЛОРДІВ


Палата лордів є другою палатою британського парламенту. Члени палати лордів, відомі також як пери, складаються з духовних лордів (старші єпископи) і світських лордів. Лорди-судді (старші судді) також засідають як світські лорди. Члени палати лордів не обираються.

Узагалі функції палати лордів подібні до функцій палати громад. Є два важливих винятки: члени палати лордів не представляють виборчі округи і не розглядають питання оподатковування та фінансів. Роль палати лордів загалом уявляється як додаткова до ролі палати громад, і вона діє як палата перегляду багатьох важливих і суперечливих законопроектів. Усі законопроекти, перш ніж стати актом, проходять через обидві палати і можуть бути ініційовані будь-якою палатою.

Палата лордів є також остаточним апеляційним судом для цивільних позовів у Великобританії і для кримінальних справ в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Тільки лорди-судді для апеляцій — з яких тільки 12 працюють повний робочий тиждень — беруть участь у судових слуханнях.

Роль спікера палати лордів традиційно виконується лордом-канцлером. Повноваження лорда-канцлера як спікера, якщо порівнювати з повноваженнями спікера палати громад, дуже обмежені.

Відповідно до акта палати лордів від 1999 p., є тільки 92 пери. Більшість членів палати — пери з довічним титулом, і уряд веде переговори щодо пропозицій з подальшої реформи майбутньої палати лордів.

На 2003 р. нараховується всього 689 перів. Члени палати лордів, як уже було сказано, не обираються, зберігають свої місця довічно, за винятком єпископів, що йдуть у відставку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити