Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Appearance
AGE - Вік

”How old are you?” It’s a simple question, and there’s usually a simple answer: ”sixteen years old”, ”twenty years old”, ”fifty-five”, etc. But if someone is described as ”young” or ”middle-aged” or ”old”, then how old are they? It’s difficult to know because these words have different meanings for different people.

Except for the word teenager, which describes the age group of young men whose age are thirteen to nineteen inclusive (i.e. in the English words which describe ages are present syllable ”teen”), other words which describe age are not exact. When, for example, does a baby stop being called a baby and become a young child? When does a boy become a young man and a little girl become a young woman? At what age does middle age begin? When do you call someone elderly and not simply old? At what age does someone become an adult? In some countries, like Britain, France, and the United States, it is when a man under the constitution have the right to vote. Is that really the difference between a child and an adult?

The answers to these questions partly depend on how old you are. There is a saying that old age is always ten years older than yourself. If you are a youth of fifteen then you think someone of twenty-five is old. At thirty, forty seems old. If you are seventy, then you probably think someone of eighty is old.

A recent survey showed that there was some truth in the old saying. People were asked, ”When is middle age?” Those in their early twenties usually answered, ”Between thirty-five and fifty”, and people in their thirties answered, ”Between forty-five and sixty”.


VOCABULARY

young [jʌŋ] — молодий

middle-aged [’mɪdl’eɪdʒd] — середнього віку

teenager [’ti:n,eɪdʒə] — підліток (юнак або дівчина)

baby [’beɪbɪ] — немовля

elderly feldəlɪ] — літній, в літах; похилого віку

adult [’ædʌlt] — дорослий

youth [ju:θ] — юнак; молодь


QUESTIONS

7. How would you describe yourself: young, old, middle-aged, a boy, a man, a girl, a woman ?

2. When is someone considered to be adult in your country?

3. What are the signs of ageing?

4. How important is age? In marriage? In work?


EXERCISES

I. What stage of life are these people at? Use the following words and your dictionary: adolescence, teenager, an adult, baby, toddler, their early thirties, elderly, retired, in her late forties/middle-aged, mid-twenties.

1. Paul isn’t 2 yet, so he’s still a.........

2. Albert was a bus driver for 40 years but stopped work two years ago, so he is now.........

3. Susan is 25, so she is in her.........

4. Caroline is 50 this year so she is now in her.........

5. Ron is 33 and his wife is 32, so they are both in.........

6. Joan is 75 this year, so she is quite.........

7. Jackson was bom six weeks ago, so he’s a.........

8. Leyla is 13 this year, so she ’11 soon be a.........

9. Ravi is 18 this year, so legally he becomes.........

10. 15 is often a difficult age for boys going through.........

II. Find the logical ending for each of the sentence beginnings on the left and construct Rebecca’s life.

7. Rebecca was born a) was a boy at her secondary school.

2. She grew up b) in her early thirties.

3. Her first boyfriend c) on a farm with lots of animals.

4. She went out with him d) when she was in her late twenties.

5. She went to university e) in a small local hospital in 1978.

6. She fell in love f) for six months.

7. They got married g) just after the baby was born.

8. She had a baby h) with another student doing medicine.

9. Her father retired i) when she left school.

ЗОВНІШНІСТЬ

Вік

”Скільки тобі років?” Це просте питання, на яке звичайно існує проста відповідь: ”16 років”, ”20 років”, ”55 років” тощо. Але якщо про когось кажуть, що це людина ”молода” або ”середнього віку”, або ”стара”, то як у цьому разі визначити, скільки їй років? Про це важко дізнатися, бо ці слова мають різне значення для різних людей.

За винятком англійського слова ”тінейджер”, яким визначається вікова група молодих людей від тринадцяти (thirteen) до дев’ятнадцяти (nineteen) років (тобто тих людей, у визначенні віку яких англійською мовою наявний кінцевий склад ”teen”), інші слова, які визначають вік, неточні. Коли, наприклад, немовля перестають називати немовлям і починають називати маленькою дитиною? Коли хлопчик стає молодим чоловіком, а маленька дівчинка стає молодою жінкою? Коли настає середній вік? Коли ви називаєте когось літньою людиною, а не просто старим? У якому віці стають дорослою людиною? У деяких країнах, таких як Велика Британія, Франція і Сполучені Штати, це відбувається тоді, коли людина відповідно до конституції отримує право голосувати. Чи дійсно саме в цьому полягає різниця між дитиною і дорослим?

Відповіді на ці питання частково залежать від того, скільки вам років. Існує приказка, що старий — це той, який завжди на десять років старший від тебе самого. Якщо ви юнак 15 років, тоді для вас є старою будь-яка людина, якій 25 років. Для 30-літнього 40-річний здається старим. Якщо вам 70 років, тоді ви, можливо, вважаєте старим когось 80-літнього.

Останні дослідження показали, що в цій старій приказці є частка правди. Людям поставили запитання: ”Коли настає середній вік?” Ті, кому було трохи за 20, як правило, відповідали: ”Між 35 і 50”, а ті. кому виповнилося 30 років, відповідали: ”Між 45 і 60”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити