Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Appearance
AVERAGE AGE - Середній вік

10 Ten is the year of the closest friendships — though not with the opposite sex. It is also the year when relationships with particular people or groups are the strongest. The ten-year-old usually gets on well with parents but needs more time alone.

Personal talents begin to show.

20 In the United States twenty is the average age for the marriage for women, although probably only a third marry at this age because they want to; the others marry because of social pressure. The human brain is at its finest at twenty. It is the age when people can vote in Denmark, Japan, Norway and Switzerland. And in Japan it is the age when people have the right to buy alcohol.

30 For optimists thirty is one of the happiest ages, for pessimists it marks the end of feeling young. At this age you need to take a little more care with your body than when you were younger. Young people who enjoyed an all-night party at twenty will feel much worse the next day at thirty. In Britain it is the youngest you can become a bishop.

40 Forty is the year of the ’middle-aged’, although nobody who is forty wants to admit the fact. Bob Hope said that you are middle-aged when your age starts to show around your middle. In fact, the body starts to get smaller at forty and continues to do so.

50 Fifty is an age when old friendships get closer and relationships with colleagues and relatives warmer. According to old proverbs, fifty is the age when you should be rich. George Orwell said, ’At fifty everyone has the face he deserves.’

People need to wear glasses and some food loses its strong taste.

VOCABULARY

to get on well with — ладити з, бути в злагоді з

average age [’æv(ə)rɪdʒ еɪсɪз] — середній вік

to take care [kɛə] — піклуватися, дбати

a bishop [’bɪjəp] — єпископ

to admit [əd’mɪt] — визнавати

to show [ʃəu] around [ə’raund] your middle — показувати ознаки

вашого середнього віку

to deserve [dɪ’zə:v] — заслуговувати

DISCUSSION

I. Work in pairs and compare the information in average age with your own experience.

In my country I think that many women are older when they get married.

II. Work in groups of three or two. Talk about the best age for doing the following things:

✵ Getting married

✵ Buying a home

✵ Having children

✵ Leaving your parent’s home

✵ Going to university

✵ Learning to drive

✵ Leaving school

✵ Learning a foreign language

Середній вік

10 Десять років — вік найтіснішої дружби, однак не з людиною протилежної статті. Це також вік, коли стосунки з окремими людьми або групами най-міцніші. Десятилітня дитина звичайно добре ладить з батьками, але вона потребує більше часу, щоб побути на самоті. Починають виявлятися індивідуальні таланти. 20 У Сполучених Штатах двадцять років — це середній вік для одруження жінок, хоча, можливо, тільки третя частина жінок виходять заміж у цьому віці за власним бажанням; інші одружуються через соціальний тиск. Людський мозок у двадцять років перебуває в чудовій формі. Це вік, коли люди можуть голосувати в Данії, Японії, Норвегії і Швейцарії. А в Японії це — вік, коли людина отримує право купувати алкоголь. 30 Для оптимістів тридцять років — один із найщасливіших років, для песимістів у цьому віці молодість закінчується. В цьому віці вам треба трохи більше дбати про своє тіло, ніж тоді, коли ви були молодшими. Молоді люди, які у двадцять років могли протягом цілісінької ночі розважатися на вечірці, в тридцять відчуватимуть себе наступного дня набагато гірше. В Англії це наймолодший вік, коли можна стати єпископом. 40 Сорок — це вік людей ”середніх років”, хоча ніхто, кому сорок, не хоче визнавати цей факт. Боб Хоуп казав, що вважати когось людиною середніх років можна тоді, коли в неї почнуть з’являтися ознаки середнього віку. Фактично, тіло людини після сорока років починає зменшуватися. 50 П’ятдесят — це вік, коли старі друзі стають ближче, а стосунки з колегами і родичами теплішими. Як мовиться в старих прислів’ях, п’ятдесят — це вік, коли ви маєте бути багатим. Джордж Оруелл казав: ”У п’ятдесят кожний має те обличчя, на яке він заслуговує”.

Людям доводиться носити окуляри, а деякі страви втрачають свій смак.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити