Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Appearance
APPEARANCE: PARTS OF THE FACE - Зовнішність: частини обличчя

People who can’t hear often learn to understand a spoken language with their eyes. They watch the mouth of the person talking and follow the movement of his lips. This is called lip-reading.

Some people think the distance between your hair and your eyebrows is a sign of how intelligent you are. The bigger your forehead is, the more intelligent you are supposed to be.

Nowadays, a person who doesn’t like his or her nose can have it changed with plastic surgery. Plastic surgeons can change your face in many other ways too. They can make your cheeks a little rounder. If you don’t like your chin, a plastic surgeon can re-make your jaw and change the whole lower half of your face. If you think your skin looks too old and wrinkled, he can take the wrinkles away and make you look twenty years younger.

Women often disagree about men having beards and moustache. But some women think that hair on a man’s chin makes him look more attractive.

Usually, only women wear make-up. They are lucky. They can put a little black mascara on their eyelashes and some eyeshadow on their eyelids, and look fresh and attractive, even when they are really tired.


VOCABULARY

eye [aɪ] — око

eyebrow [’aɪbrau] — брова

forehead [’fɔrɪd] — лоб, чоло

nose [nəuz] — ніс

cheek [tʃi:k] — щока

chin [tʃin] — підборіддя

jaw [dʒɔ:] — щелепа

skin [skɪn] — шкіра

wrinkled [’rɪŋkld] — зморшкуватий

wrinkles [’rɪŋklz] — зморшки

beard [bɪəd] — борода

moustache [məs’ta:ʃ] — вуса

eyelash [’аɪlæʃ] — вія

eyelid [’aɪlɪd] — повіка


QUESTIONS

1. Describe the face of someone you know well.

2. Would you ever have plastic surgery? Why? Why not?

3. Do you like when a man wears a beard or a moustache ? Why do 4 you think men grow them ?

Зовнішність: частини обличчя

Люди, що не чують, часто вчаться розуміти усну мову очима. Вони стежать за ротом людини, що говорить, за рухами її губів. Це називається читати по губах.

Деякі люди вважають, що відстань між волоссям на голові і бровами — це ознака того, наскільки людина розумна. Що більше чоло, то, на їхню думку, розумнішою є людина.

За наших днів людина, якій не подобається її ніс, може змінити його за допомогою пластичної операції. Пластичні хірурги можуть також цілком змінити ваше обличчя. Вони в змозі зробити ваші щоки трохи круглішими. Якщо вам не подобається вашепідборіддя, хірург може переробити вашу щелепу і змінити всю нижню половину вашого обличчя. Якщо вам здається, що ваша шкіра виглядає надто старою і зморшкуватою, він може прибрати зморшки і зробити вас на 20 років молодшими.

Жінки часто не погоджуються з тим, щоб чоловіки мали бороду і вуса. Але деякі жінки вважають, що волосся на підборідді в чоловіка робить його зовнішність більш привабливою.

Звичайно тільки жінки користуються косметикою. Їм таланить. Вони можуть покласти трохи чорної фарби на вії, трохи тіней на повіки і виглядати свіжими і привабливими навіть тоді, коли вони дуже втомилися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити