Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Appearance
APPEARANCE: BODY PARTS AND BODY SIZE - Зовнішність: частини і розміри тіла

Mr and Mrs Smith were a very average couple. His name was John. Her name was Mary. They lived in an average-sized house arid had two average children — one boy and one girl.

Were they tall? Mr and Mrs Smith were neither tall nor short. They were both average height. He was average height for a man and she was average height for a woman.

Were they fat? Mr Smith was certainly not weak or skinny, but he was not strong or well-built either. He was just medium built and his shoulders and chest were neither very broadnor very narrow. His wife, too, could never be described as thin or slim, but then again, she was not overweight or fat either. Her waist was neither too big nor too narrow. It was just... average size.

It was very easy for Mr and Mrs Smith to buy clothes because every part of their bodies was average size too. Their feet were neither very big nor very small. Their hips were not too wide. And their legs were neither too short nor too long.

Yes, the Smiths were a very average couple. Except for one thing. They were the only couple in the country who was average in so many different ways at the same time. The Smiths were in fact... unique.


VOCABULARY

average [’ævərɪdj] — середній, звичайний, нормальний

tall [tɔ:l] — високий

neither... nor [’naɪðə... nɔ:] — ні... ні

short [ʃɔ:t] — низькорослий

average height [’ævərɪdʒ ’haɪt] — середнього зросту

fat [fæt] — товстий

weak [wi:k] — слабкий

skinny [’skɪnɪ] — худий, шкіра і кістки

strong [strɔŋ] — сильний, міцний, здоровий

well-built [’ wel’bɪlt] — міцний, гарної статури

shoulder [’ʃəuldə] — плече

chest [tjest] — грудна клітка

broad [brɔ:d] — широкий

narrow [’nærəu] — вузький

thin [θɪn] — худий, худорлявий

slim [slɪm] — стрункий

overweight fəuvəweɪt] — надмірна вага

waist [weist] — талія

foot [fut] (ми. feet [fi:t]) — ступня

hip [hɪp] — стегно


QUESTIONS

1. What is the average height for men and women in your country ? Is it changing?

2. What are the advantages and disadvantages of being either very tall or very short?

3. Can you think of some ways of taking care of your heart, lungs, skin, bones, muscles?

Зовнішність: частини і розміри тіла

Містер і місіс Сміт були звичайною парою. Його звали Джон, її — Мері. Вони жили в будинку середніх розмірів і мали двох звичайних дітей — хлопчика й дівчинку.

Чи були вони високі? Містер і місіс Сміт не були ані високими, ані низькими. Вони обоє були середнього зросту. Він був середнього зросту як для чоловіка, вона — середнього зросту як для жінки.

Чи були вони товстими? Містер Сміт, звісно ж, не був ані слабким, ані худим, але він також не був сильним або міцної статури. Він був середньої комплекції, його плечі і грудна клітка не були ні дуже широкими, ні дуже вузькими. Його дружину також не можна було б назвати худою або стрункою, окрім того, вона не страждала на надмірну вагу і не була товстою. Її талія не була ні широкою, ні вузькою. Вона була саме... середнього розміру.

Містеру і місіс Сміт було дуже легко купувати одяг, тому що всі розміри в них були середні. Розміри їхніх ступень не були ні дуже великими, ні надто малими. Їхні стегна не були надто широкими. А їхні ноги не були ні надто короткими, ні надто довгими.

Так, Сміти були звичайною парою. За винятком одного. Вони були єдиною парою в країні, що сукупно була середньою в багатьох відношеннях. Сім’я Смітів була справді... унікальною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити