Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My world
FAMILY LIFE - Сімейне життя

How close are you as a family? We talked to Corinne Mathieu, from Montpellier, France, about her family life.

1. We usually see each other at least once a month, maybe more often. We have lunch together on Sunday if we haven’t got anything special to do. We live in Montpellier, which is about an hour and a half away from Marseilles, but we always come to Marseilles where my mother and father live. It’s not so far. Usually my grandmother and my uncle and aunt are there too — we’re quite a large family! Sometimes my brother and his girlfriend come over — they live nearby. The meal takes about four hours, we spend a lot of time chatting and there’s always lots to eat.

2. There’s no one we call the head of the family, although my father’s advice and opinion are very important in any decisions we take. My uncle Tony is older than my father, so I suppose he’s the real head of the family. When my grandfather was alive he liked to think that the whole family organized itself around him, but these days it’s different. But we all try to discuss things together when we meet.

3. In most families, it’s a small family group who live in the same house, mother, father and the children before they get married. But if one of the grandparents dies, the other usually sells their home and

goes to live with their children. So it’s quite common to have one grandparent living with you, but not more.

4. In France most children leave home when they get married. I lived in Marseilles with my mother and father until I got married. But there are some people who want to lead independent lives and і hey find a flat as soon as they start their first job, even before they get married. Of course, the main problem is that flats are so expensive to rent here, and we simply have to live with our parents.


VOCABULARY

at least [li:st] — принаймні, щонайменше

to take decisions [di’sɪʒ(ə)nz] — приймати рішення

to lead [li:d] — вести


QUESTIONS

1. Who is the head of your family?

2. How often does your family get together?

3. How many people live in your flat or in your house ?

4. How long do people live with their parents ?

5. Do you talk about your family to people you don’t know?

6. How close are you as a family?

Сімейне життя

Наскільки ви справді близькі як сім’я? Ми розмовляли з Корін Матьє із Монпельє, Франція, про життя її родини.

1. Ми звичайно зустрічаємося щонайменше один раз на місяць, можливо частіше. Ми снідаємо разом в неділю, якщо ми не зайняті нічим особливим. Ми живемо в місті Монпельє, від якого до Марселя півтори години їзди, але ми завжди їздимо до Марселя, де живуть мої мати і батько. Це не дуже далеко. Зазвичай моя бабуся і мої дядько й тітка також бувають там — у нас дуже велика сім’я! Іноді приїжджають мій брат з подругою, вони живуть поблизу. їжа займає приблизно чотири години, ми проводимо багато часу в розмовах, їжі завжди багато.

2. Ми нікого не називаємо головою родини, хоча порада і думка мого батька дуже важливі в будь-яких рішеннях, які ми приймаємо. Мій дядько Тоні старший за мого батька, отже, я вважаю, що він — справжній голова родини. Коли мій дідусь був живий, йому подобалося думати, що вся родина об’єдналася навколо нього, але тепер по-іншому. Проте ми всі прагнемо обговорювати питання разом, коли ми зустрічаємося.

3. У більшості родин є маленька група родичів, які живуть у тому самому будинку, мати, батько і діти, що не одружилися. Але якщо бабуся або дідусь помирає, інший звичайно продає будинок і переїжджає жити зі своїми дітьми. Отже, одна бабуся або один дідусь, але не більше, що живе з вами, — дуже поширене явище.

4. У Франції більшість дітей залишають свій дім, коли вони одружуються. Я жила в Марселі з моєю матір’ю і батьком, поки не вийшла заміж. Але ті люди, що хочуть вести незалежне життя, знаходять квартиру, як тільки починають працювати, навіть до одруження. Звичайно, головна проблема полягає в тому, що оренда квартири тут настільки дорога, що нам просто доводиться жити з нашими батьками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити