Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: LOVING - Внутрішній світ: закоханість

Sally Jones is fifteen years old and she has never been in love. She likes boys. She goes out with them and sometimes she even kisses them. There are several boys she is fond of, and there are several boys who care about her. But she has never felt true love for anyone. And, oh, how she wants to adore someone and be adored, the way it is in the movies. She is very worried. Maybe, she thinks, there is something wrong with her. Maybe she will never fall in love. Maybe, and this is the worst possibility of all, there is no such thing as true love.

Her friend, Darsy, is very different. She is always falling in and out of love and goes out with a different boy each week. Last week she was madly, passionately in love with Micky. This week she has decided to stop seeing Micky and is dating Jim, who she is crazy about.

Next week she probably won’t be interested in Jim any more, but will be going out with Dave. She fancies Dave and is attracted by him very much.


VOCABULARY

to be in love (with) — бути закоханим (в)

to go out (with) — виходити у світ, зустрічатися (з)

to kiss — цілувати(ся)

to be fond of smb, smth. — любити когось, щось; захоплюватися, цікавитися ким-небудь

to take care [kɛə] of (about) smb. — дбати (піклуватися) про

когось; доглядати когось; залицятися до когось

to adore [ə’dɔ:] — обожнювати; поклонятися; розм. дуже любити, палко кохати

to fall in love with smb. — закохатися в когось

to fall out of love with smb. — розлюбити когось

to be madly [’mædlɪ] in love with smb. — безумно, шалено закохатися в когось

passionately [’pæʃənɪtlɪ] — пристрасно, палко

to date smb. — призначати побачення з кимсь

to be crazy [kreɪzɪ] about smb. — бути дуже захопленим кимсь

to fancy [’fænsɪ] — подобатися, любити to attract [ə’trækt] — приваблювати


QUESTIONS

1. What advice would you give to Sally Jones?

2. Do you believe in true love ?

3. Are there different types of love?

4. What do you think these English expressions mean?

a) Love is blind.

b) Love me, love my dog.

c) All is fair in love and war.

ВНУТРІШНІЙ СВІТ

Внутрішній світ: закоханість

Саллі Джоунс 15 років, і вона ніколи не закохувалась. Їй подобаються хлопці. Вона зустрічається з ними й іноді навіть цілується. Є кілька хлопців, яким вона подобається, і є кілька хлопців, що залицяються до неї. Але вона ніколи ні до кого не відчувала справжньої любові. А їй так хочеться обожнювати когось і щоб обожнювали її, як це відбувається в кіно. Вона дуже стурбована. Вона думає, що, можливо, з нею щось не так. Можливо, вона ніколи не закохається. Можливо (і це найгірша можливість із усіх), взагалі не існує такого поняття, як справжня любов.

Її подруга Дарсі зовсім інша. Вона дуже влюблива і непостійна і кожного тижня зустрічається з різними хлопцями. Минулого тижня вона була шалено, пристрасно закохана в Міккі. На цьому тижні вона вирішила більше не зустрічатися з Міккі іпризначає побачення Джимові, в якого закохана до нестями.

Наступного тижня, можливо, вона вже більше не буде цікавитися Джимом і почне зустрічатися з Дейвом. Їй подобається Дейв, він її дуже приваблює.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити