Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: MARRIAGE - Внутрішній світ: шлюб

Dolores Valentine knows all about love. She is sixty-five years old and has been married six times. The first time she was a bride, her wedding day was on her seventeenth birthday. The last time she got married, she was sixty-two. Her bridegroom that day was seventy-five and he died two weeks later.

Dolores Valentine has been married six times, but the remarkable thing is that she has never been divorced. All six of her husbands died while they were married to her. Six times she has been a loving wife and six times she has been left a widow.

Now she is engaged again and is going to be married in six weeks’ time. But this time she is going to marry a man much younger than herself. Her fiance is a thirty-nine-year-old farmer — strong and healthy. This time Dolores feels pretty sure that she is going to be the one to die first and leave her husband a widower. But Dolores isn’t worried. Until then, she is going to have a good time and enjoy life, because Dolores knows that you are only as old as you feel.


VOCABULARY

to be married [’mærɪd] — бути одруженим

bride [braɪd] — наречена, молода

wedding [’wedɪŋ] — весілля, одруження

bridegroom [’braɪdgrum] — наречений, молодий

to be divorced [di’vɔ:st] — бути розлученим

husband [’hʌsbənd] — чоловік (дружини)

wife [waɪf] — дружина, жінка

widow [’widəu] — удова

to be engaged [m’geɪdʒd] — бути зарученим

fiance [fi’a:nseɪ] — наречений

widower [’ wɪdəuə] — удівець


QUESTIONS

1. What do you think is the best age to get married?

2. At what age do people usually get mairied in your country ?

3. Do you think it is better to many someone older or younger than yourself? Why ?

4. In your country, who usually keeps the children if parents get divorced?

Внутрішній світ: шлюб

Долорес Валентайн знає все про любов. Їй шістдесят п’ять років, і вона була одружена шість разів. Вперше, коли вона була нареченою, її весілля відбулося на її сімнадцятий день народження. Останнього разу, коли вона виходила заміж, їй було шістдесят два роки. Її нареченому цього разу було сімдесят п’ять років, і він помер двома тижнями пізніше.

Долорес Валентайн виходила заміж шість разів, але дивовижно те, що вона ніколи не розлучалася. Всі її шість чоловіків померли, будучи одруженими з нею. Шість разів вона була люблячою дружиною і шість разів її лишали вдовою.

Тепер вона заручена знову і збирається вийти заміж через шість тижнів. Але цього разу вона збирається вийти заміж за людину, набагато молодшу за неї. Її наречений — тридцятидев’ятирічний фермер — сильний і здоровий. Цього разу Долорес цілком певна, що саме вона помре першою і лишить свого чоловіка вдівцем. Але Долорес не тривожиться. До того, як це станеться, вона збирається добре провести час і насолоджуватися життям, адже Долорес знає, що людині стільки років, на скільки вона себе почуває.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити