Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: FEAR - Внутрішній світ: страх

”Are you a man or a mouse?” When people ask this question they want to know if you think you are a brave person or a coward. But you will never really know the answer to that question until you are tested in real life. Some people think they are brave, but when they come face to face with real danger, they act like cowards. Other people think of themselves as cowardly, but when they meet danger, act like heroes.

Lenny Skutnik had always thought of himself as a nervous person.

He got worried before examinations. He worried about his job and his health. All he wanted in life was to be safe and healthy.

Then, on 5th January 1982, a plane crashed into the Potomac River in Washington. Lenny went to the river to see what was happening. Then he saw a woman in the ice-cold water. Suddenly Lenny did notfeel afraid. He kept very calm and did a very courageous thing. He jumped into the river, swam to the woman and kept her head above the water. Seventy-eight people died that day. Thanks to Lenny Skutnik, it was not seventy-nine.

When you are in a very dangerous situation and feel afraid, the body automatically produces a chemical in the blood. This chemical is called adrenalin. With adrenalin in the blood system, you actually feel stronger and are ready to fight or run away. However, when you are absolutely terrified, the body can produce too much adrenalin. When this happens, the muscles become very hard and you find that you cannot move at all. You are then paralysed with fear. That is why, when we are very frightened, we sometimes say that we are ”petrified”.


VOCABULARY

brave [breɪv] — хоробрий

coward [’kəuəd] — боягуз

cowardly [’kəuədli] — боягузливо, боязко

nervous [’nə:vəs] — нервовий; боязкий; із слабкими нервами

to get worried [’wʌrɪd] — ставати схвильованим, занепокоєним, стурбованим

safe — безпечний що перебуває у безпеці

to feel afraid [ə freɪd] — боятися

calm [ka:m] — спокійний

courageous [kə’reɪdʒəs] — хоробрий, сміливий, мужній

dangerous [’deɪndʒrəs] — небезпечний; загрозливий

to be terrified [’terɪfаɪd] — бути переляканим

fear [fɪə] — страх, острах, боязнь

to be frightened [’fraɪtnd] — злякатися

to be petrified [’petrɪfaɪd] — скам’яніти


QUESTIONS

1. What frightens you most?

2. What are the differences between adult fears and children’s fears?

3. Can fear be enjoyable?

4. What do people do to make themselves afraid?

5. What methods are there to help people who have strong fears?

Внутрішній світ: страх

Ви людина чи миша? Коли люди ставлять так запитання, то хочуть знати, ви — хоробра людина чи боягуз. Але ви ніколи по-справжньому не дізнаєтеся про це, поки реальне життя не перевірить вас. Деякі люди вважають себе хоробрими, але коли вони стикаються віч-на-віч із реальною небезпекою, то діють як боягузи, інші люди думають, що вони боягузи, але коли зустрічаються з небезпекою, то діють як герої.

Ленні Скутнік завжди вважав себе боязкою людиною. Його непокоїли іспити, він хвилювався щодо своєї роботи і здоров’я. Єдине, чого він хотів від життя, — це перебувати в безпеці і бути здоровим.

П’ятого січня 1982 року літак урізався в річку Потомак у Вашингтоні. Ленні пішов до річки, щоб подивитися, що там відбувається. Він побачив жінку в крижаній воді. Раптом Ленні відчув, що в нього нема страху. Він тримався дуже спокійно й учинив дужемужньо. Він стрибнув у Потомак, підплив до жінки і підняв її голову, тримаючи над водою. Кількість загиблих у той день становила сімдесят вісім чоловік. Завдяки Ленні Скутніку їх не було сімдесят дев’ять.

Коли ви потрапляєте в дуже небезпечну ситуацію і відчуваєте страх, то в крові автоматично виробляється хімічна речовина, що називається адреналіном. З адреналіном у крові ви фактично почуваєте себе сильнішим і готові боротися або втекти. Проте, коли ви дуже перелякані, то адреналіну може виявитися занадто багато. Коли це трапляється, м’язи стають дуже твердими і ви почуваєте, що не можете рухатися взагалі. У цьому разі ви паралізовані від страху. Саме тому, коли ми дуже перелякані,іноді говоримо, що ми ”скам’яніли”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити