Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: STRESS AND ANGER - Внутрішній світ: стрес і гнів

Every day you read in newspapers, books and magazines that it is important to avoid stress. Stress can kill, they say. Stay calm. Be relaxed. Slow down. Don’t worry so much and don’t work so hard. Unfortunately, this is difficult. There are always money problems and family problems. Our cities are full of traffic and noise. Stressful situations seem to be everywhere.

When people are under stress they react in different ways. Some people find it difficult to stay calm and often become tense. Little things, like a baby crying, can make them irritated. They get veryannoyed if they have to wait just a few minutes too long — in a shop or a restaurant. These people are usually very moody. One minute they are fine and the next they can be really angry — absolutelyfurious. Other people seem to stay calm almost all the time, and rarely get angry. For example, if they are caught in bad traffic, they don’t get frustrated. They sit calmly in their cars, telling themselves that there is nothing they can do about the situation. These people are not moody at all. They don’t change from moment to moment, but always seem to be in control of their emotions.

Some doctors give names to these two personality types: Type A people and Type В people. Type A people work very hard, worry a lot, and are often bad-tempered. Type В people are the opposite. They don’t worry. Work is not so important to them and they don’t get angry easily. They like to relax a lot and have fun. These doctors say it is better for your health and your heart if you are a Type В person.


VOCABULARY

relaxed [rɪ’lækst] — розслаблений

to be under stress — бути в напруженні; перебувати під стресом

tense [’tens] — напружений

irritated [’ɪrɪteɪtɪd] — роздратований

to get annoyed [ə’nɔɪd] — дратуватися

moody [’mu:dɪ] — в поганому настрої, смутний, похмурий

angry [’æŋgrɪ] — сердитий; гнівний, розгніваний

furious [’fjuərɪəs] — розлютований, несамовитий, оскаженілий

to get frustrated [frʌs’treɪtɪd] — засмучуватися

bad-temper [’bæd’tempə] — тяжкий характер


QUESTIONS

I. So what are you? Type A or Type B? Why?

2. W7iat makes you angry?

3. Do you agree with doctors who say that it is a bad habit to have a Type A personality? Why? Why not?

4. What can you do to become more relaxed person ?

5. Decide whether these characteristics belong to a Type A or a Type В person according to the information in the text:

a) is moody

h) overworks

b) seldom relaxes

i) lives longer

c) stays calm

j) does not get tense

d) is not annoyed by a baby crying

k) worries a lot

e) gets frustrated in traffic

I) doesn’t like waiting

f) enjoys life and work

m) is relaxed

g) is usually in a good mood

n) is often bad-tempered

Внутрішній світ: стрес і гнів

Щодня ви читаєте в газетах, книжках і журналах, що важливо уникати стресу. Кажуть, що стрес може вбити. Залишайтеся спокійними. Розслабтеся. Зменште темп. Не треба надто хвилюватися і працювати так багато. На жать, це важко. Завжди існують грошові і сімейні проблеми. В наших містах багато руху та шуму. Стресові ситуації, здається, є всюди.

Коли люди перебувають у напруженому стані, вони реагують по-різному. Деяким людям важко залишатися спокійними, і вони часто стають напруженими. Дрібниці, навіть такі, як плач немовляти, можуть викликати їхнє роздратування, їх дуже дратує,якщо їм випадає чекати лише на кілька хвилин довше — у магазині або ресторані. Ні люди завжди в поганому настрої. Цієї хвилини в них усе в порядку, а наступної вони вже можуть бути по-справжньому сердиті — абсолютно розлючені. Інші люди, здається, залишаються спокійними майже завжди і рідко сердяться. Наприклад, якщо вони потрапили в дорожню пробку, вони не засмучуються. Вони спокійно сидять у своїх машинах, говорячи собі, що нічого не можуть зробити в цій ситуації. Ці люди не капризні взагалі. У них настрій не змінюється щомиті, але вони завжди, здається, контролюють свої емоції.

Деякі лікарі називають ці два типи індивідуальності так: люди типу А і люди типу Б. Люди типу А багато працюють, багато хвилюються і часто бувають розлюченими. Люди типу Б — протилежність їм. Вони не хвилюються. Робота не настільки важлива для них, і їх нелегко розсердити. Вони часто полюбляють розслаблятися і веселитися. Лікарі кажуть, що для вашого здоров’я і вашого серця краще, якщо ви — людина типу Б.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити