Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: INTELLIGENCE - Внутрішній світ: інтелект

What makes one person more intelligent than another? What makes one person a genius, like the brilliant Albert Einstein, and another person a fool? Are people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of where and how you live? These are very old questions and the answers to them are still not clear.

We know, however, that just being born with a good mind is not enough. In some ways, the mind is like a leg or an arm muscles. It needs exercise. Mental exercise is particularly important for young children. Many child psychologists think that parents should play with their children more often and give them problems to think about. The children are then more likely to grow up bright and intelligent. If, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are more likely to become dull and unintelligent.

Parents should also be careful what they say to young children. According to some psychologists, if parents are always telling a child that he or she is a fool or an idiot, then the child is more likely to keep doing silly and foolish things. So it is better for parents to say very positive things to their children, such as ”That was a very clever thing you did” or ”You are such a smart child.”

What do you think?

VOCABULARY

intelligent [ɪn’telɪdʒ(ə)nt] — розумний

genius [’dʒi:njəs] — обдарованість; геніальність

brilliant [’brɪljənt] — видатний

fool [fu:l] — дурень

stupid [ stju:pɪd] — дурний, тупий, безголовий

bright [braɪt] — здібний, кмітливий

dull [dʌl] — нудотний, тупий, дурний, нудний

unintelligent [,ʌnɪn’telɪdʒ(ə)nt] — неосвічений, нерозумний

idiot [’ɪdɪət] — ідіот, дурень

silly [’sɪlɪ] — дурний, нерозумний

foolish [ fu:lɪʃ] — дурний, безрозсудний

clever [’klevə] — розумний

smart [smart] — дотепний, розумний


QUESTIONS

1. Are people born intelligent or do they become intelligent with the help of good parents and teachers?

2. Do intelligent people always do well at school? Why? Why not?

3. Do you know any intelligence problems?

Внутрішній світ: інтелект

Що робить одну людину більш розумною, ніж іншу? Що робить одну людину генієм, подібно до видатного Альберта Ейнштейна, а іншу людину дурнем? Чи народжуються люди вже розумними або дурними, чи залежить розум від того, де ви живете і який у вас спосіб життя? Це дуже старі питання, і відповіді на них досі залишаються неясними.

Ми знаємо, проте, що народитися з гарними розумовими даними — цього ще недостатньо. У певному сенсі, розум подібний до м’язів ноги або руки. Йому потрібне тренування. Тренування розуму особливо важливе для маленьких дітей. Багато дитячих психологів вважають, що батьки частіше мають грати зі своїми дітьми і давати їм завдання, які змушують їх думати. У цьому разі діти найімовірніше виростуть здібними і розумними. Якщо, з іншого боку, надовго залишати їх самих і не залучати до справ, вони, найпевніше, стануть дурними і неосвіченими.

Батьки мусять також стежити за тим, що вони говорять маленьким дітям. Як стверджують деякі психологи, якщо батьки постійно повторюють дитині, що він або вона дурень або ідіот, то в такому разі дитина, найпевніше, буде постійно робити дурні ібезглузді речі. Отже, батькам краще говорити своїм дітям дуже гарні речі, наприклад, ”ти дуже розумно зробив” або ”ти така кмітлива дитина”.

А ви як вважаєте?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити