Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE - Географічне положення України

Ukraine’s area is 603,700 square kilometers: from North to South is 893 km, from West to East — 1316 km. It’s larger than France (544 ths sq. km), Spain (505 ths sq. km), Sweden (450 ths sq. km), Germany (356,3 ths sq. km), Poland (312,7 ths sq. km).

Ukraine has inland and marine borders of 7590 km. The inland border passes for 5631 km and consists of three areas: Western, Eastern, and Northern. The length of marine border is 1959 km. Ukraine borders on Russian Federation (inland border of 2063 km), Belarus (975 km), Poland (542,5 km), Slovakia (98 km), Hungary (135 km), Romania (608 km) and Moldova (1194 km).

Ukraine is mainly a vast plain with no natural boundaries except the Carpathian Mountains in the west and the Black Sea in the south. The Dnipro River with its many tributaries unifies central Ukraine economically, connecting the Baltic coast countries with the Black Sea and the Mediterranean Sea. The mouth of the Danube River provides an outlet for Ukrainian trade to the Balkans, Austria, and Germany.

Central and Southern Ukraine are primarily steppes with fertile black soils exceptionally well-suited for grain farming. In the east there is the industrial heartland known as the Greater Donbas, or Donetsk Basin containing large mineral deposits.

Northern and Western Ukraine’ are hilly, forested areas with many picturesque mountain resorts. There are two mountain ranges — the Carpathians on the western border, where winter sports centres are very popular, and the Crimean range in the south, which divides the Crimean peninsular. The Crimea is a favourite destination not only for Ukrainian tourists, but also for citizens of other states of the former Soviet Union, as well as Eastern and Western Europe.


VOCABULARY

ths (скор. thousand) — тисяча

plain [pleɪn] — рівнина

tributary [’trɪbjut(ə)rɪ] — притока

to unify [’jumɪfaɪ] — об’єднувати

mouth [mauθ] — гирло (річки)

outlet [’nutlet] — вихід

heartland [’heutlænd] — важливий район

mineral deposits [dɪ’pɔzɪts] — поклади корисних копалин

range [reind3] — пасмо (гір)


QUESTIONS

1. What is the area of Ukraine?

2. Where is Ukraine situated?

3. How many mountain ranges are there in Ukraine?

4. Where are the large mineral deposits?

5. Why is the Crimea a favourite destination for many people?

УКРАЇНА

Географічне положення України

Площа України становить 603 700 кв. км: з півночі на південь — 893 км, з заходу на схід — 1316 км. Вона більша за Францію (544 тис. кв. км), Іспанію (505 тис. кв. км), Швецію (450 тис. кв. км), Німеччину (356,3 тис. кв. км) та Польщу (312,7 тис. кв. км).

Україна має кордони по суходолу і по воді, довжина яких становить 7590 км. Внутрішній кордон простягнувся на 5631 км і складається з трьох частин: західного, східного та північного кордонів. Довжина морського кордону становить 1959 км. Україна межує з Російською Федерацією (кордон по суходолу 2063 км), Білоруссю (975 км), Польщею (542,5 км), Словаччиною (98 км), Угорщиною (135 км), Румунією (608 км) та Молдовою (1194 км).

Україна в основному являє собою величезну рівнину, яка не має природних меж, за винятком Карпатських гір на заході і Чорного моря на півдні. Річка Дніпро з численними притоками об’єднує центральну частину України економічно,

поєднуючи країни Балтійського узбережжя з Чорним і Середземним морями. Гирло річки Дунай забезпечує українській торгівлі вихід на Балкани, в Австрію та Німеччину.

Центральна частина й південь України є переважно степами з родючим чорноземом, що особливо сприяє вирощуванню зернових культур. На сході розташований важливий промисловий район, відомий як Великий Донбас, або Донецький кам’яновугільний басейн, де є великі поклади корисних копалин.

Північ і захід України — це горбкуваті, засаджені лісом землі з численними мальовничими гірськими курортами. В Україні є два гірські пасма: на західному кордоні — Карпати з дуже популярними зимовими спортивними базами і Кримський хребет на півдні, що розділяє Кримський півострів. Крим — це улюблене місце не тільки українських туристів, але й громадян інших держав колишнього Радянського Союзу, а також Східної та Західної Європи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити