Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE CLIMATE AND POPULATION OF UKRAINE - Клімат і населення України

The climate in Ukraine is similar to the wheat-producing regions of Canada and is characterized by abundant precipitation and cloudy sky, especially in fall and winter. The mean temperature in summer is 19 °С (67 °F), and in winter —6 °С (21 °F). Although summers are usually short, the temperature can rise to the 30°C (90°F). Winters here are long and cold, with cloudy sky as a norm.

The population of Ukraine is approximately 49,5 million people (68% is urban, 32% is rural).

The major cities are Kyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Odessa, Lviv. Population density is 85 persons per sq. km.

Ukraine is inhabited by representatives of more than 110 nationalities. Ukrainians comprise 72,7% of the population, Russians — 22,1 %, Jews, Belorussians, Moldovans, Bulgarians, Poles, Hungarians, Rumanians, Greeks, Tatars, Armenians, Gypsies, and Germans — 5,2%.

The official language in Ukraine is the Ukrainian language. The Constitution of Ukraine guarantees and defends the rights of ethnic minorities.

6,8 million Ukrainians live in the countries of the former Soviet Union including some 4,4 million in Russia, 0,9 million in Kazakhstan, 0,6 million in Uzbekistan, and 0,1 million in Kirghizstan.

Approximately 5 million Ukrainians live in Europe, North and South America, and Australia. The majority of them live in Canada, the USA, Argentina, Brazil, Germany, Great Britain, and Austria.


VOCABULARY

wheat [wi:t] — пшениця

abundant [ə’bʌndənt] — рясний, багатий (на щось — in)

precipitation [prɪ,sɪpɪ’teɪʃ(ə)n] — опади; випадання опадів

to rise [raɪz] — підніматися

representative [,reprɪ’zentətɪv] — представник

to comprise [kəm praɪz] — становити

Gypsy [’dʒɪpsɪ] — циган; циганка

to defend [dɪ’fend] — захищати


QUESTIONS

1. What is the climate of Ukraine ?

2. What is the mean temperature in summer? In winter?

3. What is the population of Ukraine ?

4. What are the major cities?

5. What is the official language?

6. Representatives of what nationalities is Ukraine inhabited by?

Клімат і населення України

Клімат України нагадує клімат тих районів Канади, де вирощують пшеницю. Для нього характерні значні опади і хмарність, особливо восени і взимку. Середня температура влітку становить 19 °С (67 °F), а взимку знижується до —6 °С (21 °F). Хоча літо тут є здебільшого коротким, температура, проте, може піднятися до 30 °С (90 °F). Зими тут довгі й холодні, небо звичайно хмарне.

Населення України становить приблизно 49,5 мільйона людей (68 % — міське населення, 32 % — сільське).

Основні міста: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів. Густота населення становить 85 людей на кв. км.

В Україні живугь представники понад 110 національностей. Українці становлять 72,7 % населення, росіяни — 22,1 %, євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, цигани й німці — 5,2 %.

Державною мовою в Україні є українська. Конституція України гарантує і захищає права етнічних меншин.

6,8 мільйона українців живуть у країнах колишнього Радянського Союзу, із них близько 4,4 мільйона — в Росії, 0,9 мільйона — в Казахстані, 0,6 мільйона — в Узбекистані та 0,1 мільйона — в Киргизстані.

Близько п’яти мільйонів українців живуть у Європі, Північній і Південній Америці і в Австралії. Більшість цих українців живуть у Канаді, США, Аргентині, Бразилії, Німеччині, Великій Британії й Австрії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити