Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE UKRAINIAN POLITICAL SYSTEM - Політична система України

The Ukrainian political system has a popularly-elected President, a 450-person one-chamber national Parliament (Verkhovna Rada), and a Prime Minister, nominated by the President and subject to approval by the Rada. The new post-Soviet Constitution was adopted by Verkhovna Rada on June 28, 1996.

Politically, Ukraine has made tremendous strides toward establishing a stable, tolerant, and open democratic society in its years of independence. Ukraine achieved independent statehood when its citizens approved the December 1, 1991, independence referendum and the Soviet Union ceased to exist on December 31, 1991.

On Desember 1, 1991 Leonid Kravchuk was elected the President of Ukraine in the first presidential elections.

After centuries of tsarist and many years of Soviet repression, Ukraine today has a largely free press, freedom of religion, and elections that led to the first peaceful, democratic change of leaders in Ukrainian history.

Ukraine held its first presidential elections as an independent country in June and July, 1994. In those elections Leonid Kuchma was elected the President of Ukraine.

After the elections of 2004 Victor Yushchenko was elected the President of Ukraine.

VOCABULARY

to make strides — робити успіхи

tremendous [trɪ’mendəs] — величезний

to cease [si:s] — припиняти

elections — вибори


QUESTIONS

1. When did Ukraine achieve independence?

2. What are the democratic changes in Ukraine ?

3. When did Ukraine hold its first presidential elections?

4. Who was the first President of Ukraine ?

5. When did Ukraine hold its first presidential elections as an independent country?

6. What are the key issues to solve facing President Yushchenko?

7. When were the latest elections to Ukraine ’s Parliament held?

Політична система України

Політична система України включає Президента, що обирається всенародно, національний однопалатний парламент із 450 членами (Верховна Рада) і Прем’єр-міністра, який призначається президентом і підлягає затвердженню Верховною Радою. Нову пострадянську Конституцію було прийнято Верховною Радою 28 червня 1996 року.

З політичної точки зору, за роки незалежності Україна досягла величезних успіхів у створенні стабільного, толерантного і відкритого демократичного суспільства. Україна стала незалежною, коли її громадяни позитивно відповіли на питання, поставлене на референдумі про незалежність 1 грудня 1991 року, а 31 грудня 1991 року Радянський Союз перестав існувати.

Першого грудня 1991 року після перших в Україні президентських виборів Президентом України був обраний Леонід Кравчук.

Сьогодні, після століть царських і багатьох років радянських репресій, Україна має досить вільну пресу, свободу віросповідання і вибори, що привели до першої в українській історії мирної, демократичної зміни глави держави.

Уперше Україна проводила президентські вибори як незалежна країна в червні й липні 1994 року. На цих виборах Леонід Кучма був обраний Президентом України.

Після виборів 2004 року Президентом України був обраний Віктор Ющенко.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити