Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My world
MY SCHOOL - Моя школа

I’ve just left my school and I would like to tell you a few words about it. My school is one of the oldest specialized schools. It is very well-equipped. On the ground floor there is a gym, a canteen, a library andworkshops. On the first floor there is a large assembly hall, a home economics room, a computer classroom and a language laboratory. On the second floor there are physics, chemistry and biology labs.

I went to school five days a week. Classes began at nine o’clock in the morning. But I usually came to school ten minutes earlier. Each lesson lasted forty minutes. After three or four lessons we had a thirty-minute break. During this break we went to the canteen to have lunch. Every day we had 7 or 8 lessons. The lessons were over at four o’clock in the afternoon.

We usually had a lot of homework and it took me several hours to do it. I sometimes had to sit up to write a composition, to prepare a report, to translate a newspaper article from English into Ukrainian or to learn a poem by heart.

After classes I usually didn’t go home right away. We had some out-of-class activities. We had an orchestra, a choir, an arts club, an International Friendship Club. I took part in the drama club.

At school we had classes in Ukrainian and Russian, literature, mathematics, biology, geography, physics, chemistry, English, history, computer programming. We also had music, physical education, arts and crafts.

My favourite subject was English. 1 liked to learn new words, to dramatize texts and dialogues. But I wasn’t very good at chemistry. I always failed to learn formulas and terms properly. Maybe our chemistry teacher was too serious, too academic. Her lessons were a little bit ”dull.

I liked my class. I always felt at home there. Everybody was so friendly and easy to get along with. I was on good terms with my classmates and we often spent our free time together.


VOCABULARY

workshop [’wə:kʃɔp] — майстерня

home economics [,i:kə’nɔmɪks] room — кабінет домоведення

to sit up — засиджуватися до пізньої ночі

out-of-class — позакласний

arts club [a:ts klʌb] — художній гурток

drama club [’drama] — драмгурток

physical education [’fɪzɪk(ə)l ,edju(:)’keɪʃ(ə)n] — фізкультура

arts [a:ts] and crafts [kra:fts] — образотворче мистецтво

easy [ i:zɪ] — поступливий, лагідний

to be on good terms [tə:ms] with — бути в добрих стосунках із...


QUESTIONS

1. What school did you go to?

2. Was your school well or poorly equipped?

3. Was the education of high quality?

4. Did you have any problems with discipline?

5. How many lessons a day did you have?

6. Did you spend much time on your homework ?

7. What was your favourite subject?

8. Were there any subjects you were bad at?

9. What subjects do you think should be studied at school?

Моя школа

Я недавно закінчив школу й хотів би трохи розповісти вам про неї. Моя школа — одна з найстаріших спеціалізованих шкіл. Вона дуже добре обладнана. На першому поверсі розташовані спортивний зал, їдальня, бібліотека й майстерні. На другому поверсі — великий актовий зал, кабінет домоведення, комп’ютерний клас і лінгафонний кабінет. На третьому поверсі — фізична, хімічна й біологічна лабораторії.

Я ходив у школу п’ять днів на тиждень. Заняття починалися о дев’ятій годи ні ранку. Але зазвичай я приходив до школи на десять хвилин раніше. Кожний урок тривав сорок хвилин. Після трьох або чотирьох уроків у нас була тридцятихвилинна перерва. Під час цієї перерви ми ходили в їдальню, шоб пообідати. Щодня в нас було сім або вісім уроків. Уроки закінчувалися о четвертій годині дня.

Як правило, у нас було багато домашніх завдань, і мені потрібно було кілька годин, щоб їх виконати. Іноді мені доводилося засиджуватися до пізньої ночі, щоб написати твір, підготувати доповідь, перекласти газетну статтю з англійської на українську або вивчити напам’ять вірш.

Після уроків я звичайно не відразу йшов додому. У нас проводилися позакласні заходи. Ми мали оркестр, хор, художній гурток, клуб інтернаціональної дружби. Я був членом драматичного гуртка.

У школі в нас були уроки української та російської мов, літератури, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови, історії, комп’ютерного програмування. У нас також були музика, фізкультура й образотворче мистецтво.

Моїм улюбленим предметом була англійська мова. Мені подобалося вчити нові слова, інсценувати тексти і діалоги. Але щодо хімії в мене були кепські справи. Мені не завжди вдавалося вивчити формули й терміни як слід. Можливо, наша вчителька хімії була надто серйозною, надто заглиблювалася в теорію. Її уроки були трохи нудні.

Мені подобався мій клас. Я завжди почував себе там як удома. Усі були такими дружелюбними й лагідними. Я мав добрі стосунки зі своїми однокласниками, і ми часто проводили вільний час разом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити