Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
HOLIDAYS IN UKRAINE - Свята в Україні

Each country has its own customs, traditions, holidays, and important days in its history. Talking of holidays in Ukraine we can’t but tell about everybody’s favourite New Year Holiday. People think that at night on New Year’s eve the old year with all its troubles leaves us forever and the new year with all our hopes and expectations knocks at our doors. People decorate the Christmas tree, have New Year parties and prepare presents for their relatives and friends.

On the eve of January the 7th Ukrainians start celebrating Christmas. It’s the day of Jesus Christ’s birthday and it is widely celebrated all over Ukraine. People sing carols, cook a traditional Ukrainian Christmas dish named ”kutya” which all the family eats together. Then people go to church to listen to the Christmas sermon.

Not long ago Ukrainians began to celebrate a new holiday, St. Valentine’s Day. It’s the day of lovers, when we give special cards and presents to our sweethearts. This traditional holiday came into Ukraine from the English-speaking countries.

March the 8th is Women’s Day. This date was introduced in 1910 by the 2nd International Conference of women-socialists at the proposal of Clara Tsetkin as a day of the international solidarity of women in their struggle for economic, political, and social equality. Nowadays this date has lost its political meaning and became just the day when we congratulate and thank our women for everything they do for us at home and at work, say our good wishes, give them flowers and presents.

Easter Day comes according to the lunar calendar. It’s the Day of Jesus Christ’s Resurrection. People celebrate this Holiday because He died on the cross for our salvation. They go to churches to listen to sermons, gather at homes to pray and thank Jesus Christ for our salvation from eternal death into eternal life with Him in Heaven.

On May the 1st we celebrate the holiday of spring, nature awakening and beauty.

On May the 9th we celebrate the anniversary of Victory over Nazi Germany. People go to the Tomb of the Unknown Soldier who died at war defending our country from fascists, put flowers to the monuments, and in the evening everybody goes to see the holiday salute.

On August the 24th we celebrate the Day of Independence of Ukraine, which was proclaimed in 1991 on the decision of the Verkhovna Rada of Ukraine after the attempt of the military coup d’etat in Moscow.

We also like our holidays because we always have our family reunion on these days.


VOCABULARY

custom [’kʌstəm] — звичай

expectation [,ekspek’teɪʃ(ə)n] — чекання, очікування

to celebrate [’selɪbreɪt] — святкувати

carol [ kær(ə)l] — різдвяний гімн; колядка

sermon [’sə:mən] — проповідь

sweetheart [’swi:tha:t] — любий, коханий

coup d’etat [’ku:deɪ’ta:] — фр. державний переворот, путч

family reunion [ri:’ju:njən] — збір усієї родини


QUESTIONS

1. What holidays do we celebrate in Ukraine?

2. What is your favourite holiday?

3. How do people celebrate Easter?

4. What do people usually do on Victory day ?

5. Where does St. Valentine’s Day come from ?

Свята в Україні

У кожній країні є свої звичаї, традиції, свята і знаменні дні її історії. Говорячи про свята в Україні, не можна не сказати про улюблене всіма свято Нового року. Люди сподіваються, що в ніч напередодні Нового року старий рік з усіма своїми бідами полишає нас назавжди, а новий рік з усіма надіями й сподіваннями стукає у двері. Люди прикрашають новорічну ялинку, влаштовують новорічні вечірки й дарують подарунки своїм родичам і друзям.

Увечері напередодні 7 січня українці починають святкувати Різдво. Це день народження Ісуса Христа, і він широко святкується по всій Україні. Люди співають різдвяні віншування, готують традиційну українську різдвяну страву, яка називається ”кутя” і яку їдять усією сім’єю. Потім ідуть у церкву послухати різдвяну проповідь.

Зовсім недавно українці почали відзначати нове свято — день Святого Валентина. Це день закоханих, коли ми даруємо особливі листівки й подарунки своїм коханим. Це традиційне свято прийшло в Україну з англомовних країн.

Восьме березня — Жіночий день. Ця дата була введена 1910 року Другою міжнародною конференцією жінок-соціалістів за пропозицією Клари Цеткін як день міжнародної солідарності жінок у їхній боротьбі за економічну, політичну й соціальну рівність. У наші дні ця дата втратила своє політичне значення і стала просто днем, коли ми поздоровляємо наших жінок і дякуємо їм за все, що вони роблять для нас удома і на роботі, бажаємо їм усього доброго, даруємо квіти та подарунки.

Великдень святкують за місячним календарем. Це день воскресіння Христа. Люди відзначають це свято, тому що Він помер на хресті заради нашого порятунку. Вони йдуть до церкви, щоб послухати проповіді, збираються разом удома, щоб помолитися і подякувати Ісусові Христу за наш порятунок із вічної смерті та вічне життя з Ним у раю.

Першого травня ми відзначаємо свято весни, пробудження природи і краси.

Дев’ятого травня ми святкуємо річницю Перемоги над фашистською Німеччиною. Люди йдуть до могили Невідомого солдата, що загинув на війні, захищаючи нашу країну від фашистів, кладуть квіти до пам’ятників, а ввечері всі йдуть дивитися святковий салют.

24 серпня ми святкуємо День Незалежності України, що була проголошена 1991 року за рішенням Верховної Ради України після спроби військового перевороту в Москві.

Нам подобаються наші свята ще і тому, що в ці дні збирається разом уся сім’я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити