Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
EDUCATION - Освіта в Україні

In Ukraine all citizens are guaranteed an equal opportunity to get free education. Nearly 22. 300 general-education schools, mainly state-run, operate in Ukraine. Approximately 7 000 000 pupils attend these schools. More than half of these pupils (57%) are educated in the Ukrainian language; the rest of the schools teach Ukrainian as a separate subject. There are schools where the language of instruction is Russian, Moldovian, Hungarian, Romanian, Polish, Tartar, etc.

Ukraine has 232 institutions of higher learning of the 3rd—4th levels of accreditation (888 500 students) and 778 institutions of higher learning of the 1st—2nd level of accreditation (645 000 students).

New types of educational institutions, including private schools and colleges, are being established.


VOCABULARY

citizen [’sɪtɪzn] — громадянин

to guarantee [’gærənti:] — гарантувати

free education [,edju(:)’keɪʃ(ə)n] — безкоштовна освіта

mainly [’meɪnlɪ] — в основному

the rest [rest] — інші

institution [,ɪnstɪ’tju:ʃ(ə)n] of higher learning — внз

level [’levl] — рівень

to establish [ɪs’tæblɪʃ] — створювати, організовувати


QUESTIONS

1. How many schools are there in Ukraine?

2. How many pupils are there in Ukraine?

3. How many institutions of higher learning does Ukraine have?

4. What new types of educational institutions are being established?

Освіта

В Україні всім громадянам гарантуються рівні можливості здобути безкоштовну освіту. В Україні працює близько 22 300 загальноосвітніх шкіл, переважно державних. Близько 7 000 000 учнів відвідують ці школи. Більше половини цих школярів (57 %) навчаються українською мовою; в інших школах викладають українську як окремий предмет. Є школи, де навчання ведеться російською, молдавською, угорською, румунською, польською, татарською та іншими мовами.

В Україні 232 виші навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації (888 500 студентів) і 778 вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації (645 000 студентів).

Створюються нові види навчальних закладів, включаючи приватні школи та коледжі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити