Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE NATIONAL COSTUME - Національний костюм

Traditional folk attire is exhibited in museums, in souvenir shops and is worn by members of folk ensembles.

What factors influenced the evolution of Ukrainian national costume?

On the one hand, there were climate conditions and types of work activity in different regions of the country. On the other hand, neighbouring states and military invasions affected changes in culture and elements of folk attire. Add to this artistic talent, good natural taste and thirst for improvement, which are distinctive Ukrainian characteristics, and you have the result: an intricate, colourful, and diversedress.

The most widespread sample of women’s attire is a long chemise with a belt around the waist. Flowers and mythical symbols dating from the pre-Christian era decorate the chemise.

Footwear included high red boots, brocade shoes or sandals, popular in the Polissya and Carpathian regions.

For men the national costume cohsists of a shirt, trousers (narrow or wide), a vest, a belt and (usually) black boots. Man’s shirt evolved from a knee-length tunic into a hip-length shirt with embroidered collar and cuffs worn tucked into the trousers. Oak branches, symbols of enduring beauty and strength, were the favourite ornament to embroider on a man’s shirt. Sometimes a vest was worn over the shirt. Belts were made of silk, wool, or cotton. They varied in color and had long tassels.


VOCABULARY

attire [ə’taɪə] — убрання, сукня, одяг

thirst [θə:st] — спрага

intricate [’ɪntrɪkɪt] — складний; вигадливий

colourful fkʌləful] — яскравий, барвистий

diverse [daɪ’və:s] — різноманітний, різний

to date from — вести початок, походити

brocade [brəu’keɪd] — парча

vest — жилет

to evolve [ɪ’vɔlv] — розвиватися

to embroider [ɪm’brɔɪdə] — вишивати

cuff [kʌf] — манжета

tassel [tæs(ə)l] — китичка


QUESTIONS

1. What factors influenced the evolution of the Ukrainian national costume ?

2. What is the most popular and widespread sample of woman’s attire?

3. Describe the men’s national costume.

4. What symbols were embroidered on the shirts?

5. What other national costumes do you know?

Національний костюм

Традиційне народне вбрання виставлене в музеях, у сувенірних крамницях, його носять учасники народних ансамблів. Які чинники вплинули на еволюцію українського національного костюма?

З одного боку, це були кліматичні умови й види діяльності в різних регіонах країни. З іншого боку, сусідні держави й військові вторгнення впливали на зміни в оздобі та деталях народного костюма. Додайте до цього артистичний талант, природний гарний смак і спрагу досконалості, що є показовими рисами українського характеру, і в результаті ви одержите вигадливе, барвисте й різноманітне вбрання.

Найпоширенішим видом жіночого одягу є довга сорочка з поясом на талії. Сорочку прикрашають вишивані квіти й міфологічні орнаменти, що належать до дохристиянської епохи.

Взуття — це високі червоні чоботи, парчеві черевички або сандалії, характерні для Полісся і Карпат.

Чоловічий національний костюм складається із сорочки, штанів (вузьких або широких), жилета, пояса і (переважно) чорних чобіт. Чоловіча сорочка перетворилася з туніки завдовжки по коліна на сорочку завдовжки по стегна з вишитим комірцем іманжетами. Цю сорочку носили заправленою в штани. Гілки дуба, символи вічної краси й сили, були улюбленими орнаментами для вишивки на чоловічих сорочках. Іноді жилет носили поверх сорочки. Пояси робили із шовку, шерсті або бавовни. Вони були різного кольору і мали довгі китички.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити