Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
MUSIC - Музика в Україні

The Ukrainian nation is famous for its musicality. One could see the first musicians of Kyivian Rus’ in the frescos of Saint Sofia’s- Cathedral. Archeological researches stated that first musical instruments were made of mammoth ivory.

The most widespread musical instrument of the Old Rus’ was psaltery. The psaltery was used to accompany songs that were narrating about brave princes and bodyguards. The psalterymen werewelcomed for the family holidays.

During the Mongol-Tatar invasion the development of Ukrainian musical culture was stopped.

The Ukrainian folk songs inspired famous composers in their work. One can hear the spiritual music of Ukrainian composers (D. Bortniansky, M. Berezovsky, A. Vedel) in different churches of the world.

In S. Hulak-Artemovsky’s and M. Lysenko’s operas Ukrainian character and spirit, tender lyrics and patriotism are presented.

The most famous among the Ukrainian musical companies are State Academical capella ”Dumka” and State Academical National Choir of G. Veryovka, State Academical Ensemble of folk dance of P. Virsky.

The Ukrainian folk songs are widespread in the world. Let us remember the P. Mayboroda’s ”Pisnya pro rushnyk”.


VOCABULARY

ivory [’aɪv(ə)rɪ] — слонова кістка

psaltery [’sɔ:ltəri] — псалтеріон (стародавній струнний музичний інструмент)

to narrate [nə’reɪt] — розповідати

to welcome [’welkəm] — запрошувати, радо приймати

to inspire [m’spaɪə] — надихати

spiritual [’spɪrɪtuəl] духовний

to be widespread [ waɪdspred] — бути широко поширеним, відомим


QUESTIONS

1. What was the most widespread musical instrument of the Old Rus’?

2. Did Ukrainian musical culture develop during the Mongol-Tatar invasion?

3. Did the Ukrainian folk songs inspire famous composers in their work?

4. What are the most famous Ukrainian musical companies?

Музика

Українська нація здавна відома своєю музикальністю. На фресках Софійського собору можна побачити перших музикантів Київської Русі. Відповідно до археологічних досліджень, перші музичні інструменти робили з кістки мамонта.

Найпоширенішим давньоруським інструментом був псалтеріон. Під акомпанемент псалтеріона співали пісні, які розповідали про про хоробрих князів і їхніх дружинників. Виконавців запрошували на сімейні свята.

Під час монголо-татарської навали розвиток української музичної культури занепав.

Українські народні пісні надихали відомих композиторів у їхній роботі. Духовну музику українських композиторів (Д. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя) можна почути в різних церквах світу.

В операх С. Гулака-Артемовського і М. Лисенка передаються український характер і дух, звучать ніжна лірика і патріотизм.

Найвідомішими серед українських музичних колективів є Державна академічна капела ”Думка”, Державний академічний національний хор Г. Верьовки і Державний академічний ансамбль народного танцю П. Вірського.

Українські народні пісні відомі в усьому світі. Згадаймо ”Пісню про рушник” П. Майбороди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити