Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THEATRE - Український театр

Theatrical art in Ukraine arose from ancient folk plays, dances, songs, and ceremonies. The 18th century witnessed the birth of theatre companies, which performed in either Russian or Polish. Theatres were built in Kyiv (1806), in Odessa (1809) and in Poltava (1810) where I. Kotliarevsky became a theatre director. Here he produced his own performances (”Natalka-Poltavka”, ”Moscovite-Magician”),which were the first Ukrainian-language plays to be staged.

The first professional Ukrainian theatre was founded in 1864 in Western Ukraine. In Eastern Ukraine M. Kropyvnytsky established the first professional theatre in 1881.

In the early 20th century the famous avantgarde theatre director Les’ Kurbas with a troupe of talented actors formed the ”Berezil” Theatre (1922—1933) in Kharkiv. In 1933 Kurbas was removed from the theatre and later arrested. To commemorate Kurbas and his theatre, a theatre festival ”Berezillia” takes place annually in Kyiv.

Today Ukraine has 91 professional theatres, including drama, opera, and puppet theatres.

An outstanding event in Ukrainian and world ballet took place on the stage of the National Opera in Kyiv: the first Serge Lifar’ International Dance Contest (June 1994). Born in Kyiv, Serge Lifar’ is a world-renowned choreographer who for more than 30 years headed the troupe of the legendary Grand Opera of Paris and the French Dance Academy in Paris.


VOCABULARY

to arise [ə’raɪz] (arose) — виникати, з’являтися

to witness [’wɪtnɪs] — бути свідком (чогось), бачити performance [pə’fɔ:məns] — вистава, спектакль

magician [mə’dʒɪʃ(ə)n] — чарівник

to establish [ɪs’tæblɪʃ] — засновувати, створювати

to remove [rɪ’mu:v] — усувати, звільняти, виганяти

to commemorate [kə’meməreɪt] — шанувати пам’ять, відзначати (подію)

to head [hed] — очолювати


QUESTIONS

1. What did the theatrical art in Ukraine arise from ?

2. What languages did the theatrical companies perform in ?

3. What cities were theatres built in ?

4. When was the first professional Ukrainian theatre founded?

5. Who established the first professional theatre in 1881?

6. What can you say about Les’ Kurbas ?

7. How many professional theatres are there in Ukraine today?

Театр

Театральне мистецтво в Україні бере початок із давніх народних ігор, танців, пісень та обрядів. У XVIII столітті світ побачив театральні трупи, що давали вистави російською або польською мовами. Театри були збудовані в Києві (1806), в Одесі (1809) та в Полтаві (1810), де І. Котляревський став директором театру. Тут він ставить свої спектаклі (”Наталка Полтавка”, ”Москаль-чарівник”), які були першими п’єсами, поставленими українською мовою.

Перший професійний театр було засновано 1864 року в Західній Україні. У Східній Україні М. Кропивницький створив перший професійний театр 1881 року.

На початку XX століття знаменитий авангардний театральний режисер Лесь Курбас із трупою талановитих акторів створив у Харкові театр ”Березіль” (1922— 1933). 1933 року Курбаса вигнали з театру, а пізніше заарештували. Щороку в Києві проводиться театральний фестиваль ”Березілля”, щоб ушанувати пам’ять Курбаса та його театру.

Сьогодні в Україні 91 професійний театр, включаючи драматичні, оперні й лялькові театри.

У червні 1994 року видатна подія для українського і світового балету відбувалася на сцені Національної опери в Києві: Перший міжнародний конкурс танцю імені Сержа Лифаря. Відомий усьому світу хореограф Серж Лифар народився в Києві, понад 30 років очолював трупу легендарного театру ”Гранд-опера” і Французьку академію танцю в Парижі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити