Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
LOCATION, TERRITORY, TRAFFIC AND COMMUNICATION FACILITIES - Харків: Розташування, територія, транспортна і комунікаційна системи

Kharkiv is situated in the north-eastern part of Ukraine at the confluence of the rivers Kharkiv and Lopan.

The town’s area covers approximately 300 sq. kilometres.

The population of Kharkiv is nearly 1 500 000 people.

An excellent geographical position of the city, its being closely located to the large industrial centres of Ukraine and Russia, developed network of traffic and communication facilities appear quite attractive for business people, manufacturers and investors from both neighbouring and distant countries.

Kharkiv is one of the largest traffic junctions in the country. A number of cities of the world are connected with Kharkiv via air routes. Hundreds of bus routes run to numeroustowns in Ukraine and other countries.

Kharkivites are proud of the city subway, the fourth line of which was put into operation on August 2004, on the eve of the 350th anniversary of Kharkiv.

The city has consignment storage facilities and custom offices, as well as spare areas and buildings for business facilities and offices.

There are about 300 post-service offices and 40 telephone stations operating in Kharkiv. The authorities work persistently on putting into operation of modern communication technologies, such as electronic mail, cellular and satellite communication systems, global computer network.


VOCABULARY

to be situated [’sɪtjueɪtɪd] — бути розташованим

to locate [ləu’keɪt] — розташовувати

network [’netwə:k] — мережа, система

to be connected [kə’nektɪd] — бути пов’язаним

numerous [’nju:mərəs] — численний

to be proud [’praud] of — пишатися

authorities [ɔ’θɔrɪtɪz] — влада

persistent [pə’sɪst(ə)nt] — завзятий, упертий, наполегливий


QUESTIONS

1. Where is Kharkiv situated?

2. What is the town’s area?

3. What is the population of Kharkiv?

4. What is the geographical position of the city?

5. How are cities of the world connected with Kharkiv?

6. What-are Kharkivites proud of?

Розташування, територія, транспортна і комунікаційна системи

Харків розташований у північно-східній частині України на місці злиття річок Харків і Лопань.

Територія міста становить близько 300 кв. км.

Населення Харкова — близько 1 500 000 чоловік.

Прекрасне географічне розташування міста, сусідство з найбільшими індустріальними центрами України і Росії, розвинені транспортна і комунікаційні системи дуже привабливі для ділових людей, промисловців, інвесторів близького і далекого зарубіжжя.

Харків — один із найбільших транспортних вузлів країни. Багато міст світу пов’язані з Харковом повітряними лініями. Сотні автобусних маршрутів ведуть у численні міста України й інші країни.

Гордість харків’ян — метрополітен, четверта лінія якого введена в дію в серпні 2004 року, напередодні 350-ої річниці Харкова.

Місто має товарні склади і митниці, вільні площі і споруди під об’єкти підприємництва і офіси.

У місті функціонують близько 300 підприємств поштового зв’язку і 40 телефонних станцій. Влада постійно вживає заходів щодо запровадження сучасних засобів зв’язку, таких як електронна пошта, стільниковий і супутниковий зв’язки, глобальні комп’ютерні мережі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити