Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
KHARKIV PUBLIC HEALTH CARE, CULTURE, RECREATION, SPORTS - Харків: Охорона здоров’я, культура, відпочинок, спорт

Medical institutes and clinical institutions of the city successfully combine their practical doctoring activity with research work.

Kharkiv hospitals can accommodate some 22 thousand of patients. At the disposal of the city dwellers and the visitors there is a reliable network of chemist’s shops. Treatment and prophylactics ofdiseases are also carried out in sanatoriums that are situated in picturesque areas of the region famous for their healthy water and air.

Kharkiv retains its long-standing theatrical traditions that have not been forgotten up to the present day. There are seven theatres in the city now.

The musical life of Kharkiv is closely connected with the activity of the State academic Opera and Ballet Theatre named after M. Lysenko. Famous Ukrainian and foreign singers and dancers have already performed on the stage of its new halls that can seat 2000 spectators.

Kharkiv has six museums the most popular of which are the Museum of History, the museum of Fine Arts and the museum of Natural History.

Among the numerous libraries of the city (88) the principal one — State Scientific Library named after V. Korolenko — is a real treasure house of knowledge. Its shelves house over 6,5 million of books.

There are more than 200 kindergartens, nursery schools and other pre-school facilities that provide for interesting and diverse leisure activities of the children. There has been instituted an international fund for supporting talented young people.

The favourite places where Kharkivites like to have their rest are the Shevchenko town garden, the City Park named after M. Gorky with its numerous entertainment facilities, the forest park, and the Zoo.

All the necessary facilities are provided in the city for sports activities. There are 17 stadiums, 775 sports grounds, 341 gyms, over 100 football fields, 23 swimming pools.


VOCABULARY

to accommodate [ə’kɔmədeɪt] — давати притулок, надавати житло

to be at (in) smb. ’s disposal [dɪs’pəuz(ə)l] — бути в чиємусь розпорядженні

treatment [’tri:tmənt] — лікування, догляд

disease [dɪ’zi:z] — хвороба, захворювання

to retain [rɪ’teɪn] — утримувати; підтримувати; зберігати в пам’яті

treasure [’trеʒə] house — скарбниця

facilities [fə’sɪlɪtɪz] — устаткування; обладнання; споруди

diverse [daɪ’və:s] leisure [’Іеʒə] — різноманітне дозвілля

to provide [prə’vaɪd] — передбачати (щось — for)


QUESTIONS

1. How many patients can Kharkiv hospitals accommodate?

2. Where else are treatment and prophylactics of diseases carried out?

3. How many theatres are there in the city now ?

4. What do you know about Kharkiv theatres?

5. What is the principal library in the city ?

6. What are the favourite places where Kharkivites like to have their rest?

7. What facilities for sports activities are there in the city?

Охорона здоров’я, культура, відпочинок, спорт

Харківські медичні інститути і установи успішно поєднують лікувальну діяльність з науково-дослідною роботою.

Харківські лікарні можуть прийняти близько 22 тисяч пацієнтів. У розпорядженні жителів і гостей міста — надійна мережа аптек. Лікування і профілактика захворювань проводяться також у санаторіях, розташованих у мальовничих місцях області, які відомі цілющою водою і повітрям.

Харків зберігає давні театральні традиції, які не забуті і сьогодні. В місті діють сім театрів.

Музичне життя Харкова тісно пов’язано з діяльністю Державного академічного театру опери і балету ім. М. Лисенка. На його сцені в нових залах, розрахованих на 2000 глядачів, виступали відомі українські і зарубіжні співаки й танцюристи.

У Харкові шість музеїв, найвідомішими з яких є історичний, художній і музей природи.

Серед численних бібліотек міста (88) головною є Державна наукова бібліотека ім. В. Короленка — справжня скарбниця знань. Її фонди вмішають понад 6,5 мільйона книжок.

У місті понад двісті дитячих садків, ясел і інших дошкільних установ, які надають дітям змогу мати цікаве і різноманітне дозвілля. Створено міжнародний фонд підтримки молодих талантів.

Улюблені місця відпочинку харків’ян — міський сад ім. Т. Шевченка, Парк культури і відпочинку ім. М. Горького з численними атракціонами, лісопарк і зоопарк.

У місті створені всі умови для занять спортом. Працюють 17 стадіонів, 775 спортивних майданчиків, 341 спортивний зал, понад 100 футбольних полів, 23 плавальних басейни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити